Detva - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Detva leží v doline Detvianskeho potoka v Detvianskom podhorí Poľany a Javoria. Na území mesta a v jeho okolí bolo objavené sídlisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej s pokladom bronzových sekeriek. Bol tu zaznamenaný nález železného meča z doby veľkomoravskej.

Pôvodná osada vznikla v roku 1638 usadením obyvateľstva počas valaskej kolonizácie na území vígľašského panstva. Vyklčovaním lesov vznikli pastviská a poľnohospodárska pôda. Obec sa rýchlo rozrastala a rozširoval sa jej chotár formou charakteristických lazníckych usadlostí (koncom 18. storočia mala Detva už vyše 4000 obyvateľov). Charakteristickým spôsobom obživy obyvateľstva bolo ovčiasrtvo. V roku 1787 tu Ján Vagač, rodák zo Starej Turej, založil prvú bryndziareň na Slovensku.

Mestečkom s právom organizovania výročných jarmokov a trhov sa Detva stáva v roku 1811. Z jej územia sa postupne odčlenili obce Detvianska Huta, Hriňová a neskôr Kriváň. Detva, ktorá je centrom Podpolianskej národopisnej oblasti je charakteristická rázovitým folkórom s typickou architektúrou, krojom, rezbárskymi výrobkami, hudobnými nástrojmi (najmä fujara). Detviansky kraj ospieval najmä Andrej Sládkovičv básnickej skladbe Detvan. v Detve začiatkom 20. storočia pôsobil národovec, historik a etnograf Karol Anton Medvecký. Jeho pamätná tabuľa sa nachádza v kostole sv. Františka Serafínskeho.

V regióne sa oplatí vidieť

Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Detva, Lučenec
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Detva, Zvolen
Kúpele Brusno sa rozprestierajú v malebnom, postrannom údolí, na úpätí vrchov Slovenského Rudohoria. Kúpeľných hostí lieči okrem klímy a čistého vzduchu aj minerálna voda. Rozhodujúcim činiteľom úspešnej kúpeľnej liečby v kúpeľoch Brusno sú prírodné liečebné prostriedky, predovšetkým liečivá minerálna voda.
Téma: Kúpele

Na okolí doporučujeme navštíviť

Leží v Slovenskom raji v doline Hnilca. Je to najväčšia zaľadnená jaskyňa v SR a patrí medzi najkrajšie a na ľadovú výzdobu najbohatšie jaskyne na svete. Ľadové masy sa vytvárajú prirodzeným ochladzovaním jaskynných priestorov cez zimné obdobie. Presakujúca voda vytvára ľadové stalaktity, stalagmity, ľadopády a podlahový ľad, ktorý má hrúbku do 25 m. Jej prevádzkový okruh je 475 m dlhý .
Téma: Jaskyňa
Zvaná tiež Izbica, nachádza sa v Starohorských vrchoch. Je typom puklinovo-rútivej jaskyne, ktorá vznikla erozívnou činnosťou podzemných vôd a rútením sa povaly. Jej výzdobu tvoria biele pagody, sintrové jazierka a nástenné vodopády s ružovkastými záclonovitými závesmi. Dĺžka prevádzkového okruhu je 800 m.
Téma: Jaskyňa
Východiská: Banská Bystrica
Je najväčšou a najkrajšou aragonitovou jaskyňou v SR. Jaskyňa je vytvorená v bielych a modrých kryštalických vápencoch. Pozostáva z chodieb a siení po tektonických poruchách, zväčšených koróziou presakujúcich vôd. Výzdobu tvoria väčšinou biele trsy a kríčky aragonitu, ktorých biela farba ostro kontrastuje s modrými vápencami. Prevádzkový okruh meria 300 m.
Téma: Jaskyňa
Východiská: Revúca, Rožňava
Je najväčšou kvapľovou jaskyňou južnej časti Nízkych tatier, v Bystrianskom krase. Pozostáva z kľukatých chodieb v troch úrovniach. Má peknú voskovožltú výzdobu v podobe záclonovitých závesov. V súčasnosti je v jaskyni zriadené sanatórium na liečenie chorôb dýchacích ciest. Prevádzkový okruh meria 650 m.
Téma: Jaskyňa
Východiská: Brezno