• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Demänovská jaskyňa Slobody

Demänovskú jaskyňu Slobody tvorí niekoľkoposchodový labyrint chodieb a dómov v celkovej dĺžke 7007 m. Jaskyňa má bohatú kvapľovú výzdobu najrozličnejších tvarov a sfarbenia od alabastrovobielej po tmavočervenú. Charakteristické sú jazierka s pestrou výzdobou..

Katastrálne územie: Demänovská Dolina
Okres: Liptovský Mikuláš
Kraj: Žilinský
Dĺžka prehliadkovej trasy: A - 1145 m, B - 2150 m
Doba prehliadky: A - 60 min., B - 100  min
Obdobie prevádzky: 2.1.-15.11. a 15.12.-31.12.
Zatvorené: 24.12.-26.12 a 1.1.
Adresa: 032 51 Demänovská Dolina
Tel: +421/ (0)44/ 559 16 73  

Nachádza sa v Národnej prírodnej rezervácii Demänovská dolina na území Národného parku Nízke Tatry. Vytvorená je v strednotriasových vápencoch  ponorným tokom Demänovky v štyroch vývojových úrovniach, na ktoré  ústia strmšie chodby vymodelované bočnými prítokmi. Dĺžka jaskyne je 8 126 m. Z bohatej sintrovej výplne sú unikátne sintrové lekná a iné jazerné formy i excentrické stalaktity. Upútajú  mohutné sintrové vodopády
a stalagnáty, sférolitické stalaktity a mnohé ďalšie formy stalaktitov i stalagmitov. Objavená suchým ponorom Demänovky v roku 1921. Časť jaskyne sa sprístupnila v roku 1924, horné časti sa prevázkujú od roku  1933. Dĺžka sprístupneného úseku je 1800 m. V rokoch  1993 - 1998  sa v Štrkových sieňach vykonávali ozdravovacie speleoklimatické pobyty.Tieto údaje boli prevzaté zo stránok Správy slovenských jaskýň


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 12.07.2002