Budapešť - História

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut

Oblasť v okolí dnešnej maďarskej metropoly bola osídlená už pred 50 000 rokmi. Názov Budapešť má však iba 125 rokov, pretože až do roku 1872 boli osady Óbuda, Buda a Pešť oddelené.

1000 p.n.l. - Kelti obsadili povodie Dunaja.

1. stor. p.n.l. - pri prameňoch na úpätí Gellértovho vrchu sídlili Kelti.

35 p.n.l. - rímska armáda pod vedením Júliusa Caesara dobyla región.

14 p.n.l. - región v okolí súčasnej Budapešti sa stal súčasťou Rímskej ríše.

14 p.n.l. - bola založená osada Buda.

Okolo roku 89 založili Rimania severne od dnešného centra osadu Aquincum.

V Aquincu sídlila rímska vojenská légia a roku 106 sa stalo hlavným mestom provincie Pannonia Inferior. Úpadok Rímskej ríše a obdobie sťahovania národov znamenali tiež vyľudnenie Aquinca.

V Panónii sa vystriedali Huni, Ostrogóti, Longobardi, Avari, Slovania.

Začiatkom 10. stor. sa v Panónii usadili Maďari.

1000 - István (Štefan) bol korunovaný za prvého maďarského kráľa.

Počas pohanskej vzbury roku 1046 bol na kopci pri Budíne umučený čanádsky biskup Gerhard (po maďarsky Gellért); vrch je po ňom pomenovaný dodnes.

1148 – prvá písomná zmienka o Pešti.

1222 - „Zlatá Bulla“ podpísaná na lúke Rákos definovala maďarský národ a územia.

1242 - mongolský vpád, ktorý spustošil celú stredovýchodnú Európu. Južne od (Starého) Budína, na dnešnom Hradnom vrchu (Vár hegy), vyrástla silná pevnosť. Až do 16. storočia v nej sídlili uhorskí králi. Okolo nového hradu sa čoskoro rozrástlo mesto - Budín (po maďarsky Buda, po nemecky Ofen).

Budín aj Pešť rozkvitali najmä za vlády Žigmunda Luxemburského (zriadenie univerzity 1395) a Mateja Korvína

1526 - bitka pri Moháči, Turci ovládli veľkú časť Uhorska.

1686 - habsburské vojská oslobodili Uhorsko.

1848-1849 - neúspešné povstania proti Habsburskej nadvláde.

1867 - vznik duálnej monarchie. Cisár František Jozef a cisárovná Elizabeth sa stali kráľom a kráľovnou, vznikla rakúsko-uhorská monarchia.

1867-1914 - zlatý vek Budapešti.

1703- Budín a Pešť sa stali slobodnými kráľovskými mestami.

1777 - Trnavská univerzita bola premiestnená do Budína a Pešti.

1783 - do Budína a Pešti boli z Bratislavy presťahované centrálne uhorské úrady, Uhorská miestodržiteľská rada a Uhorská komora.

1848 - Pešť a Budín nahradili Bratislavu a stali sa hlavným mestom Uhorska namiesto Bratislavy.

1873 - Buda, Óbuda a Pešť sa oficiálne spojili a vytvorili Budapešť.

1896 - vyvrcholila výstavba metropoly oslavami tisíceho výročia maďarského "založenia vlasti". Počet obyvateľov Pešti sa počas 19. storočia zdvadsaťnásobil a na konci storočia tvorili Slováci podľa oficiálnych údajov až vyše 100.000 obyvateľov, čím bola Budapešť paradoxne najväčším "slovenským" mestom v Rakúsko-Uhorsku, vrátane Slovenska.

Po porážke Rakúsko-Uhorska v prvej svetovej vojne nastal jeho rozpad.

1919 - Maďarská republika rád.

1920 - je bola podpísaná Trianonská dohoda a Maďarsko stratilo dve tretiny svojho územia.

1920-1930 - „strieborné obdobie“ Budapešti.

1930 - počet obyvateľov prekročil hranicu jedného milióna.

1941 - Admirál Horthy (maďarský guvernér) kolaboroval s Hitlerom.

1944 - masívna deportácia židov do koncentračných táborov.

1944 - ustupujúca nemecká armáda zvrhla všetky mosty cez Dunaj a nasledujúcich 6 mesiacov sa zúrivo bránila na pravom brehu. Hradná štvrť bola delostreleckou paľbou takmer zrovnaná so zemou.

1945 - Budapešť sa dostala pod kontrolu ruskej armády.

1948 - v Maďarsku zvíťazila Komunistická strana, nastáva kolektivizácia a industrializácia krajiny.

1956 - povstanie proti ruskej okupácii bolo krvavo potlačené sovietskymi tankami. Konsolidovaný režim Jánosa Kádáda od 60. rokov podnikol určité liberálne ústupky a vyslúžil si prezývku "gulášový socializmus".

1978 - spojené štáty vratili svätoštefanskú korunu do Maďarska.

V polovici 80. rokov dosiahla Budapešť najväčší počet obyvateľov (2,1 milióna); od tej doby sa toto číslo pomaly znižuje.

1988 - Kádár sa vzdal svojej pozície.

1989 - vznik Maďarskej republiky.

1990 - Komunistickú éru definitívne ukončili slobodné voľby, kedy bol Árpád Göncz zvolený za prezidenta.

Marec 1998 - Maďarsko začalo rokovania o vstupe do EÚ.

Marec 1999 - Maďarsko sa stalo členom NATO.

Máj 2004 - Maďarsko sa stalo členský štátom EÚ.