Brezno - Úvod/Mapa

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Brezno leží v strede Breznianskej kotliny, obklopené svahmi Nízkych Tatier a Veporských vrchov. V okolí sa našli stopa pravekého osídlenia (kamenná sekerka z neolitu, hromadný nález bronzových náramkov). Prvé historické správy sú z roku 1265, kedy sa spomína ako banícka obec prináležiaca ľupčianskemu panstvu. Roku 1380 osade Bryzna iuxta Gron kráľ Ľudovít I. udelil mestské výsady.Panovníci mali z banského podnikania značné zisky, a preto rozširovali privilégiá mesta (právo mlyna, jarmokov, oslobodenie od mýta pre občanov mesta). Roku 1650 ho Ferdinand III. povýšil na slobodné kráľovské mesto. Často menilo majiteľov a zaujímal sa oň aj pán Ľupčianskeho hradu Damian Doci. Ten ho r. 1517 vyraboval a vypálil. Mesto niekoľkokrát ohrozovali Turci. Počas kuruckých vojen bolo viac ráz spustošené kurucmi a tiež cisárskymi vojskami.

Za rozvoj mesto vďačilo baníctvu a jeho úpadkom získalo remeselnícko-poľnohospodársky charakter. Začiatkom 16. stor. tu mala Turzovská spoločnosť striebornú hutu a železorudné bane existujúce do 18. storočia. V 17. storočí nastal rozvoj cechov, v 18. a 19. st. rozvoj železiarskej výroby. Táto tradícia vydržala dodnes. Z remeselnej výroby sa ujalo garbiarstvo a modrotlač.

Brezno je rodiskom básnika Karola Kuzmányho, pôsobiskom Jána Chalupku, Martina Rázusa, Jozefa Dekreta-Matejovie a Gabriela Zechentera-Laskomerského.

V regióne sa oplatí vidieť

Je najväčšou kvapľovou jaskyňou južnej časti Nízkych tatier, v Bystrianskom krase. Pozostáva z kľukatých chodieb v troch úrovniach. Má peknú voskovožltú výzdobu v podobe záclonovitých závesov. V súčasnosti je v jaskyni zriadené sanatórium na liečenie chorôb dýchacích ciest. Prevádzkový okruh meria 650 m.
Téma: Jaskyňa
Východiská: Brezno

Na okolí doporučujeme navštíviť

Demänovskú jaskyňu Slobody tvorí niekoľkoposchodový labyrint chodieb a dómov v celkovej dĺžke 7007 m. Jaskyňa má bohatú kvapľovú výzdobu najrozličnejších tvarov a sfarbenia od alabastrovobielej po tmavočervenú. Charakteristické sú jazierka s pestrou výzdobou..
Téma: Jaskyňa
Leží v Slovenskom raji v doline Hnilca. Je to najväčšia zaľadnená jaskyňa v SR a patrí medzi najkrajšie a na ľadovú výzdobu najbohatšie jaskyne na svete. Ľadové masy sa vytvárajú prirodzeným ochladzovaním jaskynných priestorov cez zimné obdobie. Presakujúca voda vytvára ľadové stalaktity, stalagmity, ľadopády a podlahový ľad, ktorý má hrúbku do 25 m. Jej prevádzkový okruh je 475 m dlhý .
Téma: Jaskyňa
Zvaná tiež Izbica, nachádza sa v Starohorských vrchoch. Je typom puklinovo-rútivej jaskyne, ktorá vznikla erozívnou činnosťou podzemných vôd a rútením sa povaly. Jej výzdobu tvoria biele pagody, sintrové jazierka a nástenné vodopády s ružovkastými záclonovitými závesmi. Dĺžka prevádzkového okruhu je 800 m.
Téma: Jaskyňa
Východiská: Banská Bystrica
Je najväčšou a najkrajšou aragonitovou jaskyňou v SR. Jaskyňa je vytvorená v bielych a modrých kryštalických vápencoch. Pozostáva z chodieb a siení po tektonických poruchách, zväčšených koróziou presakujúcich vôd. Výzdobu tvoria väčšinou biele trsy a kríčky aragonitu, ktorých biela farba ostro kontrastuje s modrými vápencami. Prevádzkový okruh meria 300 m.
Téma: Jaskyňa
Východiská: Revúca, Rožňava