Brezno - Pamiatky

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Historické a kultúrne pamätihodnosti
Mesto má vzácne historické jadro. V hornej časti námestia stál farský kostol, z ktorého sa dodnes zachovala svätyňa. Mesto nebolo nikdy súvisle opevnené. Z mestského opevnenia sa zachovali zvyšky na severozápadnej strane historického jadra.

Meštianske domy na námestí (č. 15 – 19, 24, 26, 31, 33) a na Chalupkovej ulici majú klasicistickú fasádu z prelomu 18. a 19. stor. Priechod v strede budovy je často zaklenutý renesančnou alebo barokovou klenbou. Väčšina domoc pochádza z obdobia po požiari v r. 1779.

Budova bývalej mestskej radnice, postavená po požiari r. 1779 v klasicistickom štýle.

Mestská veža z r. 1830, situovaná voľne na námestí oproti radničnej budove.

Kostol evanjelický, a.v., postavený ako tolerančný bez veže r. 1785 – 1787, veža je z r. 1906.

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie, postavený r. 1781 – 1785 v klasicistickom štýle s neskorobarokovými prvkami.

Kaplnka sv. Kríža na cintoríne, s pôvodne gotickým presbytériom starého farského kostola z r. 1518 – 19.

Piaristický kláštor s kaplnkou Panny Márie. Kláštor bol založený r. 1694, dokončený r. 1713 v barokovom slohu s neskoršími úpravami. Vzácna je gotická socha madony a dva tabuľové gotické obrazy sv. Barbory a sv. Doroty.

V regióne sa oplatí vidieť

Na okolí doporučujeme navštíviť

Téma: Múzeum
Východiská: Ružomberok