• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Botanická záhrada Nitra

Botanická záhrada v Nitre bola založená v roku 1982 ako účelové zariadenie Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Autorom projektu botanickej záhrady je záhradný architekt A. Glaus, ktorý umiestnil objekty záhrady do stredu areálu školy v tesnej náväznosti na jej architektúru a v blízkosti výstavného areálu Agrokomplexu. Realizácia projektu bola vykonaná Doc. RNDr. V. Řehořkom, CSc. v sedemdesiatych rokoch.

Vlastný areál Botanickej záhrady je nepravidelného tvaru, v strede sa nachádza umelé jazierko, návršie a niekoľko vzájomne pospájaných peších komunikácií, ktoré plochu delia na nepravidelné útvary, parkovo esteticky stvárnené.

Návštevníkom botanickej záhrady slúžia lavičky, ktoré sú rozmiestnené tak, aby návštevníci mali výhľad na najdôležitejšie expozičné celky.

V súčasnosti je Botanická záhrada vedecko-pedagogickým zariadením Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a zabezpečuje vedecko-výskumnú, kultúrno-výchovnú a didaktickú činnosť.

Expozície
Vedecko-pedagogickému procesu slúži vzorkovnica rastlín fylogenetického systému, kde je v súčasnosti 86 čeľadí a 1 011 druhov rastlín.

Najbohatšie zbierky Botanickej záhrady sú skleníkové kultúry umiestnené v troch skleníkoch, kde je sústredených 2 000 botanických druhov a 3 000 kultivarov orchideí, ktoré pochádzajú zo všetkých tropických oblastí sveta. V poslednom období ( 5 rokov ) sa zameriavame na orchidey pochádzajúce zo strednej Ameriky.

Veľmi zaujímavá je aj zbierka tillandsií z čeľade broméliovitých, ktorá je zastúpená 270-timi druhmi. Pôvodom sú z juhu USA, Karibskej oblasti, strednej Ameriky, južnej Ameriky až po sever Argentíny.

Nemenej zaujímavá je aj zbierka kaktusov a sukulentov, medzi ktorými sa nachádza aj veľa jedincov získaných zberom, ktoré doposiaľ nie sú ešte popísané.

Pedagogickému procesu slúži aj zbierka tropických úžitkových rastlín, kde sú zastúpené druhy banánovníkov, psídií, kávovníkam čajovníka pravého, citrusov, ryže, vanilky, granátovníka, bambusu, agáve, sisalu, ďumbierovníka a ďalších druhov.

Bohato zastúpená je aj zbierka mäsožravých rastlín, kde návštevníci majú možnosť vidieť rody Sarracenia, Nepentes, Dionea, Drosera, Utricularia, Pinguicula a iné.

Celkove vlastní Botanická záhrada SPU vo svojich zbierkach 6 400 druhov tropických rastlín.

Adresa/Kontakt
Pedagogické a vedecké pracoviská SPU
Tr.A.Hlinku 2
949 01 Nitra
Tel.:+421/37/7413252

Ďalšie informácie: WWW stránka organizácie


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 05.08.2002