Bojnice - Kúpele

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Obsah
Stručné predstavenie
Prírodné liečivé zdroje
Metódy liečby

Stručné predstavenie
V rade protireumatických kúpeľov Slovenska majú významné postavenie liečivé kúpele Bojnice. Nachádzajú sa na hornom Ponitrí, pri východnom úpätí Malej Magury, v nadmorskej výške 290 m, obklopené listnatými a ihličnatými lesmi. Od obce rovnakého mena sú kúpele vzdialené 2 km, od okresného mesta Prievidze 4 km. Kúpeľom a celému kraju dominuje impozantný Bojnický zámok.

Kúpele Bojnice sú dobre vybaveným balneoterapeutickým ústavom, v ktorom sa za použitia liečivých termálnych vôd , liečivého bahna, funkčnej rehabilitácie a komplementárnej liečby fyzikálnej a medikamentóznej liečia pacienti s chorobami pohybových ústrojov.

Prírodné liečivé zdroje
Pramene bojnických kúpeľov vyvierajú z hĺbok 1200-1500 m dávajú denne 4 milióny litrov termálnej vody. Liečivá voda tu vystupuje na povrch troma priečnymi zlomami, predurčujúcimi vývery troch skupín termálnych vôd s teplotami od 25°C do 47,7°C. Všetky bojnické pramene patria do skupiny liečivých vôd, ktoré majú spoločné označenie ako akratotermy. Ich liečivý účinok spočíva v pôsobení termických, chemických a fyzikálnych faktorov, ktoré sa vzájomne prelínajú a pri aplikácii spoločne pôsobia na organizmus pacienta.

Pokiaľ ide o fyzikálne a chemické vlastnosti, sú termálne pramene v Bojniciach podobné ako známe francúzske kúpele Plombiére, talianske Bataglia alebo anglické kúpele Buxton.

Okrem termálnych prameňov používa sa na základnú kúpeľnú liečbu aj liečivé bahno, ktoré dozrieva pri výveroch termálneho žriedla “Jazer”.

Metódy liečby
Kúpele Bojnice, ako moderný a dobre vybavený balneoterapeutický ústav, poskytujú svojim pacientom komplexnú kúpeľnú liečbu, ktorá okrem procedúr s termálnou vodou zahrňuje najmä funkčnú rehabilitáciu, fyzikálnu a medikamentóznu terapiu. Pri liečbe pacientov sa vychádza zo zásad modernej lekárskej vedy a praxe. Po komplexnom klinickom, laboratórnom a röntgenologickom vyšetrení – pre ktoré sú v Bojniciach dobre vybavené ordinácie, laboratória a röntgenologické oddelenie – určí ošetrujúci lekár každému pacientovi individuálny liečebný plán. Pritom sa vychádza z presne určenej diagnózy, prihliada sa na stupeň pokročilosti choroby a celkový zdravotný stav pacienta.

V liečebnom pláne sú racionálne kombinované kúpeľné procedúry, v bazénových a voňavých kúpeľoch, cielená funkčná rehabilitácia, procedúry vodoliečby, elektroliečby, masáže, parafínové zábaly, liečba prácou, medikamentózna liečba a liečebná výživa na zásadách diétneho systému.

Kúpeľné procedúry tvoria základ kúpeľnej liečby, ktoré sa uskutočňujú v bazénoch a vo vaňových kúpeľoch. V Bojniciach je spolu päť bazénových kúpeľov. V priestoroch Zeleného kúpeľa je okrem bazénu a vaňových kúpeľov umiestnené aj vodoliečebné oddelenie a elektroliečba.

So zreteľom na liečbu poúrazových stavov pohybových ústrojov venuje sa v Bojniciach osobitná pozornosť kinezioterapii – liečbe pohybom. Preto je Modrý bazén vyhradený na rehabilitáciu v termálnej vode. Tento kúpeľ je spojený s rehabilitačným ústavom, ktorý je vybavený moderným, kompletným rehabilitačným zariadením. Je tu i oddelenie pre parafínové obklady, subakválnu masáž a oddelenie pre masáže. Skupinový alebo individuálny liečebný telocvik v bazéne v cvičnej sále a cvičných boxoch, ako aj liečba prácou sa robia pod vedením odborného lekára a odborných rehabilitačných pracovníkov.

Základné kúpeľné liečebné procedúry, vodoliečbu, elektroliečbu a liečbu pohybom doplňujú medikamentózna terapia, liečebná výživa, liečebný ochranný režim a v neposlednom rade i príjemné prostredie kúpeľov.
Tieto texty boli prevzaté z publikácie Slovenské kúpele, zostavovateľov j. Šípoša a I.J. Kovačeviča

V regióne sa oplatí vidieť

V rade protireumatických kúpeľov Slovenska majú významné postavenie liečivé kúpele Bojnice. Nachádzajú sa na hornom Ponitrí, pri východnom úpätí Malej Magury, v nadmorskej výške 290 m, obklopené listnatými a ihličnatými lesmi. Od obce rovnakého mena sú kúpele vzdialené 2 km, od okresného mesta Prievidze 4 km.
Téma: Kúpele
Východiská: Bojnice

Na okolí doporučujeme navštíviť

Trenčianske Teplice patria medzi najstaršie a veľmi vyhľadávané kúpele Slovenska. Moderné metódy komplexnej balneoterapie na báze liečivých prameňov, mineralizovaného sírneho bahna a doplnkovej pohybovej liečby, fyzikálnej terapie, medikamentóznej liečby a dietetiky zaraďujú Trenčianske Teplice medzi významné centrá boja proti reumatickým chorobám.
Téma: Kúpele
Východiská: Trenčianske Teplice
Blízko južných hraníc stredného Slovenska, 17 km severne od Šiah, v okrese Zvolen, vyrastajú nové, moderné kúpele Dudince. Ležia pri juhozápadnom upätí vulkanickej Krupinskej vrchoviny v nadmorskej výške 140 m.
Téma: Kúpele
Východiská: Dudince
Medzi slovenské kúpele je začlenený aj kúpeľný liečebný ústav v Kováčovej. Poskytuje sa v ňom ambulantná kúpeľná liečba pacientom s niektorými chorobami pohybových ústrojov, stavmi po úrazoch a ortopedických operáciách a s niektorými organickými nervovými chorobami.
Téma: Kúpele
Východiská: Zvolen
Vo svete sú známe štyri kúpeľné miesta, v ktorých vyvierajú minerálne pramene prirodzenej izotermickej teploty s vysokým obsahom kysličníka uhličitého. Iba jeden z týchto prameňov sa nachádza v strednej Európe, a to v liečivých kúpeľoch na Sliači.
Téma: Kúpele
Východiská: Sliač
Na strednom Slovensku, v jednej z vedľajších zalesnených dolín Pohronia, v údolí potoka Teplá ležia v obkľúčení Štiavnického pohoria v nadmorskej výške 400 m ďalšie malé slovenské kúpele, v ktorých sa celoročne liečia pacienti s niektorými chorobami pohybových ústrojov – Sklené Teplice.
Téma: Kúpele
V údolí Váhu, na jeho pravobrežnej strane, medzi Púchovom a Považskou Bystricou, vznikli pri veľkom vodnom diele – Prehrade mládeže – naše najmladšie kúpele Nimnica. V prvých rokoch sa nazývali Nosice.
Téma: Kúpele
Východiská: Považská Bystrica
Kúpele Brusno sa rozprestierajú v malebnom, postrannom údolí, na úpätí vrchov Slovenského Rudohoria. Kúpeľných hostí lieči okrem klímy a čistého vzduchu aj minerálna voda. Rozhodujúcim činiteľom úspešnej kúpeľnej liečby v kúpeľoch Brusno sú prírodné liečebné prostriedky, predovšetkým liečivá minerálna voda.
Téma: Kúpele