Bazilej - Info/Letenka/Hotely

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut


Tretie najväčšie mesto Švajčiarska leží 85 km severozápadne od Zürichu a 98 km severne od Bernu, na mieste, kde sa pretínajú švajčiarske, nemecké a francúzske hranice. Bazilej, hlavné mesto polovičného kantónu Basel-Stadt, je obklopená štítmi francúzskych Vogézov, nemeckého Čierneho lesa a švajčiarskeho Jurského pohoria.

Rýn rozdeľuje osídlenie na dve časti – Grossbasel (Veľká Bazilej) na ľavom a Kleinbasel (Malá Bazilej) na pravom brehu rieky. Malá a Veľká Bazilej sú navzájom prepojené šiestimi mostmi a štyrmi kompami. Najstarší most bol vybudovaný už v roku 1225 a po stáročia predstavoval jediné preklenutie Rýnu. Dnes na jeho mieste stojí Mittlere Rheinbrücke (Stredorýnsky most).

Prvé osídlenie na území dnešnej Bazileji sa datuje od r. 374, vtedy tu vyrástla rímska pevnosť - Basilia, ktorá bola ďalších tisíc rokov spravovaná biskupmi. Neskôr sa stala miestom korunovácie pápeža (15. storočie) a kultúrnym i vzdelanostným centrom Švajčiarska (18. storočie). Kultúrne dedičstvo mesta je dnes viditeľné v miestnych múzeách (dohromady 27), umeleckých galériách či školách a Bazilej sa okrem iného preslávila i ako medzinárodné trhovisko umenia a starožitností.

Ale nielen umenie a história reprezentujú Bazilej, mesto je tiež významným priemyselným (chemické a farmaceutické závody) a bankovníckym (Banka pre medzinárodné platby) centrom.