Banská Štiavnica - Pamiatky

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Historické a kultúrne pamätihodnosti
Starý zámok – je situovaný na okraji vyvýšenej terasy v západnej časti mesta, pod kopcom Paradajz. Jeho dnešný vzhľad je výsledkom viacerých prestavieb, uskutočňovaných od 13. storočia. Najstarší objekt – bývalý farský kostol Panny Márie bol vybudovaný v 1. tretine 13. storočia v románskom slohu. V rokoch 1497 – 1516 bol prestavaný na gotický halový chrám. Pod hrozbou tureckého nebezpečenstva bol kostol v polovici 16. st. prebudovaný na strážnu pevnosť. V areáli Starého zámku, ktorý spravuje Slovenské banské múzeum, sa nachádzajú hodnotné výtvarné a architektonické pamiatky.

Nový zámok – renesančná strážna pevnosť vybudovaná v rokoch 1564 – 1571 v rámci protitureckých opevňovacích prác. V Novom zámku je umiestená expozícia Slovenského banského múzea venovaná obdobiu protitureckých bojov na Slovensku.

Rímskokatolícky kostol sv. Kataríny – postavený v rokoch 1488-1491. V roku 1692 objekt renovovali a v roku 1776 pristavali k presbytériu kaplnku sv. Jána Nepomuckého. Koncom 19. storočia bol interiér kostola regotizovaný.

Bývalý dominikánsky kostol so zvyškami kláštora – pôvodne bol vybudovaný ako trojloďová románska bazilika v 30. rokoch 13. storočia. Bol viackrát prestavovaný a v roku 1806 empírovo upravený.

Evanjelický kostol cirkvi a.v. – klasicistická stavba z roku 1794 – 1796.

Radnica – pôvodne gotický dom, rozšírený a nadstavovaný v 16. storočí súčasne s prístavbou kaplnky sv. Anny. Dnešný vzhľad získal objekt v 18. storočí.

Súsošie sv. Trojice na námestí – postavené v roku 1759 – 1767 na pamiatku morovej epidémie.

Banská a lesnícka akadémia – vznikla v roku 1846 spojením baníckej akadémie a lesníckeho inštitútu. Predstavuje súbor 11 objektov – upravených meštianskych domov i nových účelových stavieb, v ktorých boli rozmiestené jednotlivé fakulty a správa akadémie. Sú to napr.: Renesančný dom z 2. polovice 16.storočia, dnes nemocnica na Pechovej ul. č. 5, Belházyho dom na Sládkovičovej ul. 11, Komorský dvor – Kammerhof, Kamerhofská ul. 2-3, dnes sídlo Slovenského banského múzea a ďalšie.

V regióne sa oplatí vidieť

Na okolí doporučujeme navštíviť

Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Levice