• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Balneologické múzeum - Piešťany

Múzeum v Piešťanoch bolo otvorené r. 1929 zásluhou Piešťanskej muzeálnej spoločnosti (založenej r. 1928) a rodiny Winterovcov, prenájomcov kúpeľov Piešťany. Malo vlastivedný charakter. R. 1966 bolo premenované na Balneologické múzeum. Špecializuje sa na balneológiu a históriu slovenských kúpeľov a klimatických liečebných miest.

Zbierkový fond múzea je bohatý. Nachádzajú sa v ňom cenné pamiatky z obdobia mladého paleolitu, neolitu, strednej bronzovej doby. Ďalej unikátne nálezy zhotovené z bronzu i drahých kovov z kvádskych kniežacích hrobov z rímskej doby. Pomerne bohatá je numizmatická zbierka, ktorá obsahuje viacero hromadných nálezov mincí (najvýznamnejší je nález 5 230 strieborných mincí zo Šterús zo 16.-17. storočia). Múzeum má unikátne kolekcie lekárenskeho skla, poháre s vedutami kúpeľných miest,. dokumentov o histórii kúpeľov, lekárskych nástrojov a prístrojov z polovice minulého storočia, reklamných plagátov kúpeľov, zbierku barlí významných osobností a časť pozostalosti gen. M. R. Štefánika. Zbierkové fondy obohatil aj materiál z archeologického výskumu gotickej sakrálnej stavby s pohrebiskom, ktorá mala vzťah k liečivým prameňom v Piešťanoch. Z národopisných zbierok sú tu veľké kolekcie ľudovej keramiky, drevených plastík, krojov a výšiviek, podmalieb na skle a rekonštrukcia obydlia roľníka z regiónu západného Slovenska z konca 19. stor. a začiatku 20. stor.

Múzeum je umiestnené v kúpeľnej dvorane tzv. Kursalóne, otvorenom r. 1894, kde sú expozície Balneológia, Archeológia, História Piešťan, Dejiny kúpeľov v Piešťanoch, Minerálne vody Slovenska, Z pozostalosti M. R. Štefánika a Národopis.

Pamätná izba Ivana Krasku je súčasťou Balneologického múzea. Bola otvorená r. 1976 pri príležitosti 100. výročia narodenia popredného slovenského básnika v byte, kde žil a tvoril. Ide o memoriálnu expozíciu, polovica bytu ostala nezmenená (pracovňa s veľkou knižnicou a jedna izba), v druhej časti bola vytvorená moderná expozícia, ktorá oboznamuje návštevníkov so životom a dielom básnika.

Otváracie hodiny:
utorok  - sobota 11.00 - 15.00

Vila Liska
Balneologické múzeum spravuje aj objekt Vila Liska, kde sa uskutočňujú krátkodobé výstavy. Vysunuté expozície: Archeologická pamiatka v prírode Ducové - Kostelec (veľkomoravský veľmožský dvorec).

Otváracie hodiny:
utorok  - nedeľa 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Vila Liska
pondelok - piatok 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00

Adresa/Kontakt
Balneologické múzeum v Piešťanoch
921 O1 Piešťany, Beethovenova 5
tel. 033 /77228 75, 77213 34 fax: 033 /77228 75


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 30.07.2002