Argentína - Ubytovanie

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut

Hotely

Ponuka siaha od luxusných hotelov v Buenos Aires až po jednoduché ubytovne vo vidieckych oblastiach. V Buenos Aires sa cenovo výhodné hotely nachádzajú v blízkosti Avenida de Mayo. Servis je všeobecnosti veľmi dobrý. Takmer všetky hotely sú vybavené klimatizáciou, a mnohé z nich majú vlastné reštaurácie. Jednotlivé kategórie sú určené podľa štandardu, služieb a počtu lôžok. Podrobnejšie informácie dostanete od Asociación de Hoteles de Turismo de la Republica Argentina, Tucuman 1610, Buenos Aires 105.

Mládežnícke ubytovne

Nachádzajú sa vo väčšine miest a obcí. Sú otvorené aj pre nečlenov medzinárodnej organizácie ml. ubytovní. Podrobnejšie informácie dostanete od Hostelling International Argentina (RAAJ), Florida 835, 3rd Floor, OF 319, Buenos Aires 1005.
Alebo Welcome to Hostelling International Argentina

Kemping

Motely a kempingy sa nachádzajú takmer na každom kroku. Je dokonca možné si prenajať obytný príves.

Hotely

Kde
Príchod
Odchod