• Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
  7.09 € (213.59 Sk)
 • Prenájom áut

Letenky - Dôležité upozornenia

Cena
Rezervácia je neprenosná a platí len pre osobu, na meno ktorej je vystavená
Batožina
Zmeny leteckého poriadku
Rekonfirmácia
Obmedzenia lacných leteniek

Ceny leteniek, ktoré uvidíte v inzerátoch neznamenajú, že ceny platia automaticky na každý let a každú leteckú spoločnosť, ale závisia od splnenia určitých podmienok a sú väčšinou uvádzané bez letiskových poplatkov.

Rezervácie a letenky sú na meno, teda môže letieť len osoba, ktorej meno je na letenke uvedené a nikto iný, nedajú sa previesť na inú osobu.
Rezervácie sú kontrolované centrálnym počítačom, ktorý je naprogramovaný tak, že pri zmene mena rezerváciu automaticky zruší. (Zmena je povolená len pri "najdrahších" rezervačných triedach - teda business class a first class, v niektorých prípadoch aj najdrahšia economy class.)

V turistickej triede môžete prepraviť batožinu o hmotnosti zvyčajne 20 kg, do severnej Ameriky je zavedený takzvaný kusový systém, a to 2 ks po 32 kg.
Okrem toho si môžete zobrať na palubu príručnú batožinu o hmotnosti cca 5-8kg. Za každý kilogram nadváhy letecké spoločnosti účtujú 1%, ale z ceny jednosmernej letenky publikovanej pre prvú triedu.
V prípade, že Vaša batožina nepríde, resp. príde poškodená, je takúto situáciu ihneď nahlásiť v stánku leteckej spoločnosti priamo ešte na letisku, ktorou ste práve pricestovali. Ak sa je batožinu možné nejakým spôsobom opraviť opraviť, spoločnosť zväčša preplatí opravu. Ak je batožina neopraviteľná, zaplatí zodpovedajúcu čiastku po odrátaní amortizácie. V takýchto prípadoch je dobré mať doklad o kúpe batožiny.
V prípade straty, je letecká spoločnosť povinná zaplatiť Vám kompenzáciu vo výške max. 20 USD/kg, aj keby ste v batožine mali cennosti.
Odporúčame nedávať do batožiny, ktorá cestuje v batožinovom, priestore nedávať žiadne cenné veci, tie si radšej vezmite so sebou na palubu a v prípade, že ich na palubu vziať nemôžete a napriek tomu by ste cih vzali na svoju cestu, môžete si batožinu pripoistiť. Letecké spoločnosti vo väčšine prípadov Vašu batožinu nájdu, oznámia Vám to a dopravia Vám ju na adresu, ktorú si určíte Vy a samozrejme zadarmo.

Letecké spoločnosti si vyhradzujú právo na zrušenie letu a zmenu letového poriadku.

Ak sa už chystáte z ďalekej cesty späť a máte "lacnú" letenku, odporúčame Vám let rekonfirmovať - potvrdiť úmysel naozaj letieť u zastúpenia leteckej spoločnosti v destinácii, kde sa práve nachádzate, telefonicky, alebo priamo v našej kancelárii e-mailom, a to najneskôr 72 hodín pred odletom (okrem Európy). V opačnom prípade sa môže stať, že dopravca Vás nezoberie na odlet. Dôvodom je, že letecké spoločnosti kvôli rentabilnosti predajú viac miest ako je sedadiel. Totiž, podľa štatistík vyváženosti je známe, že na odlet sa nedostavia všetci pasažieri.. Postihnutých prepravia iným spôsobom a podľa situácie ich môžu aj odškodniť.

Pre najlacnejšie letenky platia aj rôzne obmedzenia, napr. nutnosť dodržiavania letov podľa rezervácie, nemeniteľnosť spiatočného letu, niekedy ani za poplatok, možnosť použitia len jedného resp. obmedzeného počtu prepravcov - teda leteckých spoločností, nemožnosť uplatňovať finančný nárok na nepreletený úsek, atď. Nezabudnite sa na tieto informácie pred kúpou letenky podrobne informovať.

Tento text vznikol v spolupráci so špecializovanou leteckou agentúrou ITC Travel.