Ludo Jambrich
ludo(@)skrznaskrz(.)sk
http://www.skrz.sk/ludo

Fotoportrét autora a predstavenie svojej osoby môžete pridať prostredníctvom služby zmeň registračné údaje

Autori - Ludo Jambrich

Zoznam článkov

Krajina, ktorá nesie vo svojom názve meno objaviteľa Južnej Ameriky, je jednou z naj-exotickejších, -divokejších a -fascinujúcejších krajín tohto kontinentu.
Cestopisy & Reportáže Kolumbia
Aj celkom malé deti, dokonca už i dvojmesačné môžete vziať na more. Aby slaná morská voda a slnko blahodarne účinkovali na jeho zdravie, musíte sa pridŕžať určitých pravidiel.
Cestoradca
Fotografie majú svoje čaro, ale stále sa jedná iba o statické zachytenie určitej udalosti či deja. Oproti tomu videozáznam umožňuje okrem pohyblivého obrazu zaznamenať aj zvuk. Súčasné videokamery umožňujú jednoducho a pohotovo nahrávať takmer každému, kto má vzťah k fotografovaniu a filmovaniu.
Cestoradca
Vzhľad fotografie môžeme výrazne ovplyvniť nastavenými parametrami aparátu.
Cestoradca
Vzhľad fotografie môžeme výrazne ovplyvniť nastavenými parametrami aparátu.
Cestoradca
Vyvarujte sa pri písaní chýb a zatraktívnite svoje zážitky pre širokú čitateľskú obec.
Cestoradca
Ak idete na dovolenku k moru, alebo na iné miesto, kde budete nadmerne užívať slnečné lúče, snažte sa vystavovať slnku ešte doma, aby ste chytili „základný bronz“. Ak ste na to nemali príležitosť, s opaľovaním začnite veľmi opatrne.
Cestoradca
Pobyt pri mori a na slnku má aj svoje negatívnejšie stránky. Slnko, slaná voda, piesok, vietor - to všetko zanecháva stopy na stave pokožky a vlasov. Takže niekoľko dní po návrate sa opálená pokožka začne šúpať, je napnutá, zistíme, že nám pribudli drobné vrásky, vlasy stratili svoj lesk.
Cestoradca
Veľmi bezpečnou formou peňazí pri cestách do šíreho sveta sú cestovné šeky, tu je ich stručná charakteristika.
Cestoradca
Hotovosť je najbežnejšou formou platidla bežných výdajov prakticky vo všetkých častiach sveta. Menu krajiny, do ktorej cestujete, je vhodné, vďaka výhodnosti kurzu, zameniť už doma, resp. pred vstupom do tej ktorej krajiny.
Cestoradca

Moje fotogalérie

Podľa fotogalérie/článku

Zopár fotografií zo zbierkového fondu.
Fotogalérie, Námestovo
Sever vietnamu patrí k etnicky najbohatším miestam na svete. V oblasti menšje ako slovensko nájdete desiatky národov a národností odlišujúcich sa jazykom, zvykmi a samozrejme odevom.
Cestopisy & Reportáže, Vietnam

všetky fotografie (61)

Podľa krajiny

Belgicko (4), Bolívia (8), Čína (1), Kambodža (4), Kolumbia (8), Rumunsko (8), Vietnam (5)

Podľa zamerania

Iné (1), Iné - zátišie, detail (7), Ľudia - deti (1), Ľudia - ja/my a miesto XY (1), Ľudia - portrét (10), Ľudia - reportáž (12), Pamiatky - iné (17), Príroda - flóra/rastlinstvo (1), Príroda - scenéria/krajinka (11)

Podľa miesta

Malá Fatra – Krivánska Časť (horstvo) (3), Námestovo (11), Nízke Tatry Západ (horstvo) (4), Západné Tatry (horstvo) (1), Ždiar (4)