Chodievam aj inam, ale najlepšie mi robí Balkán :-)
Ľubor K.
lubork(@)post(.)sk

Fotoportrét autora a predstavenie svojej osoby môžete pridať prostredníctvom služby zmeň registračné údaje