• Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
  9.64 € (290.41 Sk)
 • Prenájom áut

Vlastivedné múzeum – Spišská Nová Ves

Vlastivedné múzeum (VM) v Spišskej Novej Vsi vzniklo r. 1951. Postupne si vybudovalo rozsiahly zbierkový fond so zastúpením prírodovedných, historických, hudobnovedných, etnografických, umeleckohistorických a etnografických zbierok. V súčasnosti eviduje 8 984 evidenčných jednotiek, čo je 135 108 kusov.

Budova Vlastivedného múzea patrí medzi najcennejšie historické budovy v meste. Jej základy pochádzajú pravdepodobne z 15. stor. Slúžila ako radnica. Neskôr, r. 1774, sa stala sídlom novoutvorenej provincie 16 spišských miest (Provinčný dom). Dnes je jej najzaujímavejšou časťou predná fasáda. Pochádza z 18. stor. a na šiestich kartušiach medzi oknami sú vyobrazené alegórie ustanovení mestského práva s latinskými nápismi.

Zbierkový fond múzea sa verejnosti sprístupňuje prostredníctvom stálych expozícií v budove sídla, vo vysunutých expozíciách a v pobočkách.

V priestoroch sídla Vlastivedného múzea je stála expozícia Príroda a história okresu Spišská Nová Ves. Prvá časť expozície predstavuje okolie Spišskej Novej Vsi ako územie s bohatstvom prírodných krás a zaujímavostí, ako prírodný celok s mnohotvárnou geomorfológiou, pestrou a vzácnou flórou a faunou. Živá a neživá príroda je dokumentovaná podľa jednotlivých horopisných celkov, v rámci ktorých je opísaný geologický podklad, rastlinstvo a živočíšstvo. V expozícii je vystavených 1 600 trojrozmerných exponátov. Prírodné pomery sú znázornené veľkoplošnými fotografiami. Historická časť expozície s archeologickými nálezmi, trojrozmernými exponátmi (zbrane, cechové výrobky, banícke predmety, keramika), listinami a fotografiami dokumentuje historický vývoj regiónu s dôrazom na mesto Spišská Nová Ves.

Vysunuté expozície Vlastivedného múzea: Múzeum historického nábytku Markušovce, Múzeum klávesových hudobných nástrojov Markušovce, Národopisné múzeum a Rodný dom kpt. Jána Nálepku Smižany, Banícke múzeum Gelnica

Predaj propagačného materiálu a sprievodného materiálu k expozíciám, na požiadanie návštevníkov - odborný lektorský výklad.

Otváracie hodiny:
VI. - IX. utorok - nedeľa 8,00 - 16,30
X. - V. utorok - piatok 8,00 - 16,30
sobota 9,00 - 13,00
nedeľa 12,00 - 16,00

Adresa/Kontakt
Múzeum Spiša
052 01 Spišská Nová Ves, Letná 50
tel. 053/44237 57 fax: 053/4426 785
pobočka: Banícke múzeum
056 01 Gelnica


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 31.07.2002