Trebišov - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Trebišov, centrum južného Zemplína, sa rozprestiera v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny, na rozhraní Trebišovskej tabule a Ondavskej vrchoviny.

Prvá písomná zmienka o Trebišove je z roku 1254. V tom čase bol Trebišov spolu s hradom Parič vo vlastníctve šľachtica Andronika z Trebišova. Jeho osídlenie je však staršieho dáta. Už v eneolite tu žili ľudia bukovohorskej kultúry a z doby bronzovej sú známe kostrové hroby. Slovanské osídlenie potvrdzuje osada s cenným nálezom symetrickej radlice.

Obmedzené mestské práva dostal Trebišov v roku 1439, vyvíjal sa však až po novovek ako poddanské mestečko. Od roku 1502 do roku 1530 tu v novozaloženom kláštore sídlili paulíni. Hrad Parič vyhodili kuruci v roku 1686 do vzduchu. Nevyužívaný hrad majitelia Csákyovci r. 1786 rozobrali a kameň použili na výstavbu kaštieľa.

Na železnicu bol napojený v r. 1871. Hospodársky život podporovala tunajšia lokalizácia cukrovaru (1911-12) a elektrárne (1911).

V súčasnosti patrí Trebišov medzi menšie okresné mestá. Má všešportový areál s dvoma trávnatými ihriskami a krytou plavárňou, nový zimný štadión a športovú halu. Tunajšie múzeum má expozíciu poľnohospodárstva na východnom Slovensku a expozíciu tokajského vinohradníctva. S mestom sú späté práce výtvarného umelca Štefana Bubána.

V regióne sa oplatí vidieť

Rosalia alpina je zaradený medzi chránený živočíšny druh európskeho významu. Jeho „spoločenská hodnota“ bola stanovená na 5 000.- Sk za jedinca. Čím si to zaslúžil?
Téma: Flóra/Fauna

Na okolí doporučujeme navštíviť

Leží v Slovenskom raji v doline Hnilca. Je to najväčšia zaľadnená jaskyňa v SR a patrí medzi najkrajšie a na ľadovú výzdobu najbohatšie jaskyne na svete. Ľadové masy sa vytvárajú prirodzeným ochladzovaním jaskynných priestorov cez zimné obdobie. Presakujúca voda vytvára ľadové stalaktity, stalagmity, ľadopády a podlahový ľad, ktorý má hrúbku do 25 m. Jej prevádzkový okruh je 475 m dlhý .
Téma: Jaskyňa
Nachádza sa v Slovenskom krase na juhozápadnom úpätí Silickej planiny, kam celý jaskynný systém prechádza a meria spolu 22 km, z čoho 5,1 km patrí Domici. Mohutná kvapľová výzdoba, charakteristické sú tzv. bubny, štíty a jazierka.
Téma: Jaskyňa
Nachádza sa na okraji Jasovskej planiny vo východnej časti Slovenského krasu. Vznikla eróziou Bodvy. Jaskyňa vyniká bohatstvom rozmanitých kvapľov, charakteristické sú vrkočovité stalaktity, palicovité stalagmity, mohutné nástenné vodopády a mohutné pagody rôzneho tvaru a sfarbenia. Prevádzkový okruh je dlhý 655 m.
Téma: Jaskyňa
Nachádza sa na západnom úpätí Silickej planiny v Slovenskom krase a je vývojove veľmi mladá. Preteká ňou Čierny potok, ktorý sa objavuje ako podzemný tok v neďalekej Silickej ľadnici. Výzdoba jaskyne je biela, žltá až hnedočierná, charakteristické sú biele brká, 2-3 mm hrubé, miestami 2,5 až 3 m dlhé. Prevádzkový okruh je 300 m dlhý.
Téma: Jaskyňa