Tisovec - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut


Rozprestiera sa na rozhraní Spiškogemerského krasu (Muránskej planiny) a Stolických vrchov v masíve Slovenského rudohoria. Do riečky Rimava sa na území mesta vlievajú viaceré prítoky. Vznikol pôvodne ako banská osada. Prvá písomná zmienka je z roku 1334 v listine uhorského kráľa Karola Róberta. V roku 1596 získava mestské výsady, jarmočné práva. Živelné pohromy, požiare, epidémie i vojenské nájazdy spôsobili v živote mesta dočasnú stagnáciu a stratu mestských privilégií. Druhý raz mestské privilégiá získali od Leopolda I. v roku 1780. Hoci sa v Tisovci rozvíjalo aj poľnohospodárstvo a remeslá v každom období malo veľký význam tavenie železa v peciach a hámroch. Roku 1782 postavili prvú veľkú pec veľkých rozmerov a v polovici 19. storočia sa v nej vytavilo najviac surového železa v Uhorsku. Výrobu železa v Tisovci ukončili roku 1965 po presťahovaní výroby do VSŽ Košice. V 19. storočí sa stáva významným strediskom slovenského národného života. V meste pôsobili ochotníci, spevokol, čitateľský spolok. Prvú školu tu otvorili roku 1494. Narodil sa tu politik Vladimír Clementis, spoluautor žiadostí slovenského národa a Memoranda Dr. Štefan Marko Daxner, básnik a zberateľ ľudových povestí Jonatán Dobroslav Čipka, klavírny virtuóz a pedagóg Marián Lapšanský. Tri desaťročia tu žila spisovateľka Terézia Vansová.


V regióne sa oplatí vidieť

Kúpele Brusno sa rozprestierajú v malebnom, postrannom údolí, na úpätí vrchov Slovenského Rudohoria. Kúpeľných hostí lieči okrem klímy a čistého vzduchu aj minerálna voda. Rozhodujúcim činiteľom úspešnej kúpeľnej liečby v kúpeľoch Brusno sú prírodné liečebné prostriedky, predovšetkým liečivá minerálna voda.
Téma: Kúpele

Na okolí doporučujeme navštíviť

Leží v Slovenskom raji v doline Hnilca. Je to najväčšia zaľadnená jaskyňa v SR a patrí medzi najkrajšie a na ľadovú výzdobu najbohatšie jaskyne na svete. Ľadové masy sa vytvárajú prirodzeným ochladzovaním jaskynných priestorov cez zimné obdobie. Presakujúca voda vytvára ľadové stalaktity, stalagmity, ľadopády a podlahový ľad, ktorý má hrúbku do 25 m. Jej prevádzkový okruh je 475 m dlhý .
Téma: Jaskyňa
Zvaná tiež Izbica, nachádza sa v Starohorských vrchoch. Je typom puklinovo-rútivej jaskyne, ktorá vznikla erozívnou činnosťou podzemných vôd a rútením sa povaly. Jej výzdobu tvoria biele pagody, sintrové jazierka a nástenné vodopády s ružovkastými záclonovitými závesmi. Dĺžka prevádzkového okruhu je 800 m.
Téma: Jaskyňa
Východiská: Banská Bystrica
Je najväčšou a najkrajšou aragonitovou jaskyňou v SR. Jaskyňa je vytvorená v bielych a modrých kryštalických vápencoch. Pozostáva z chodieb a siení po tektonických poruchách, zväčšených koróziou presakujúcich vôd. Výzdobu tvoria väčšinou biele trsy a kríčky aragonitu, ktorých biela farba ostro kontrastuje s modrými vápencami. Prevádzkový okruh meria 300 m.
Téma: Jaskyňa
Východiská: Revúca, Rožňava
Je najväčšou kvapľovou jaskyňou južnej časti Nízkych tatier, v Bystrianskom krase. Pozostáva z kľukatých chodieb v troch úrovniach. Má peknú voskovožltú výzdobu v podobe záclonovitých závesov. V súčasnosti je v jaskyni zriadené sanatórium na liečenie chorôb dýchacích ciest. Prevádzkový okruh meria 650 m.
Téma: Jaskyňa
Východiská: Brezno