• Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
  6.72 € (202.45 Sk)
 • Prenájom áut

Slovenské národné múzeum - múzeum Slovenských národných rád - Myjava

Múzeum Slovenských národných rád na Myjave je špecializovanou organizačnou jednotkou Slovenského národného múzea v Bratislave. Bolo otvorené r. 1968 pri príležitosti 120. výročia vzniku I. SNR, ktorá v revolučných rokoch 1848-49 po prvý raz zasadala práve na Myjave, a to v dome vdovy Anny Kolényovej. Tento pôvodný dom bol zrekonštruovaný a napojený na nový pavilón podľa projektu Ing. arch. M. Kusého. Tým vznikla zaujímavá symbióza novej a starej architektúry. V átriu múzea sa nachádza súsošie K. Patakyovej Národ zobúdzajúci sa z poroby, vysoký bronzový reliéf R. Pribiša V čase poroby, bronzová plastika J. Kostku Väzba rokov a plastika Š. Belohradského Slovenská lipa. Dom je národná kul- túrna pamiatka, ostatné objekty sú kultúrnymi pamiatkami.

Múzeum Slovenských národných rád dokumentuje históriu Slovenskej národnej rady ako najvyššieho reprezentatívneho zákonodarného a štátátoprávneho orgánu. Expozícia Múzea SNR zachytáva temer 150 rokov z dejín slovenského národa, jeho bojov a zápasov za uznanie svojbytnosti, práva na sebaurčenie, zvrchovanosť a vlastnú štátnosť. Zbierkový fond sa viaže na jednotlivé SNR, ale aj na jej osobnosti a osobitosti podbradlansko-podjavorinského regiónu.

Expozičná časť Domu pani Kolényovej
je zariadená dobovým nábytkom a pôvodným národopisným materiálom - kuchyňa, komôrka, pitvor, dievčenská izba a sviatočná izba, v ktorej sa nachádza pôvodný tzv. hurbanovský stôl, za ktorým zasadala SNR v septembri 1848. Ďalej je tu izba s vitrínami dobového oblečenia a textilu. Expozícia I., II., III. i IV. SNR v novom pavilóne je zameraná na politické dejiny slovenského národa.

Otváracie hodiny:
IV. - IX.
pondelok - piatok. 8.00 - 16.00
sobota 8.30 - 13.00

Expozícia Kultúrno-literárne tradície
Myjavy predstavuje osobnosti slovenskej literatúry, vedy, výtvarného umenia so vzťahom k Myjave.

Múzeum SNR poskytuje špecializované lektorské, metodické a poradenské služby. Usporadúva spoločenské, umelecké a osvetové podujatia. Predaj suvenírov (katalógy, odznaky).

Otváracie hodiny:
IV. - IX. pondelok - piatok. 8.00 - 16.00
sobota 8.30 - 13.00
X.-III. pondelok - piatok 8.00 - 16.00
Vopred ohlásené hromadné návštevy sa prijímajú podľa ich požiadaviek.

Adresa/Kontakt
SNM - Múzeum Slovenských národných rád
907 01 Myjava, Štúrova 274
tel.: 034/6212256, 034/6215543
Pobočka:
Košariská, Múzeum M.R.Štefánika


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 30.07.2002