Slovenské banské múzeum – Banská Štiavnica - Úvod/Mapa

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut


 Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici sa špecializuje na dokumentáciu dejín baníctva v Slovenskej republike. Vzniklo roku 1964 zlúčením Mestského múzea založeného v roku 1900, so Štátnym banským múzeom Dionýza Štúra, ktoré bolo zriadené v roku 1927. Od svojho vzniku buduje mineralogicko-ložiskové, bansko-technické, národopisné, umelecko-historické, archeologické a numizmatické zbierkové fondy a zbierky všeobecnej histórie. 

Rozsah celého fondu Slovenského banského múzea predstavuje asi 100 000 zbierkových predmetov. Múzeum má niekoľko odborných oddelení a samostatné stále expozície, ktoré sa nachádzajú v ôsmych objektoch historického jadra mesta. Ústrednou budovou je Kammerhof, národná kultúrna pamiatka a najväčší stavebný komplex v meste, ktorého začiatky siahajú do 13. storočia. Je to bývalé sídlo komorských grófov a banského riaditeľstva.

Súčasťou expozícií je i banícky skanzen – Banské múzeum v prírode Banská Štiavnica, ktoré funguje od roku 1974. Návštevníci vďaka nemu môžu sfárať do štôlne Bartolomej zo 16. stor., nad ktorou sa nachádzajú aj originálne stavby a stroje, ktoré súvisia s baníctvom v tejto oblasti.

Expozície Slovenského banského múzea ďalej sídlia v starom banskoštiavcnickom zámku, kde je umiestnená umelecko-historická expozícia. Zaujímavá je aj expozícia, ktorá zachytáva históriu protitureckých bojov na Slovensku a je umiestnená nad Banskou Štiavnicou, v Novom zámku, odkiaľ je aj nádherný výhľad na mesto, ktorého pamiatku sú zapísané v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Súčasťou múzea je aj mineralogicko-ložisková expozícia v bývalej budove Banského úradu, expozícia baníctva na Slovensku v barokovej klopačke, a tiež Galéria Jozefa Kollára. K fondu patrí aj historická odborná knižnica.

Banská Štiavnica je ideálne miesto na pokojnú dovolenku. Okolité Štiavnické vrchy poskytujú veľa možností na relax a oddych, stačí využiť len ponuky miestnych hotelov, penziónov či chát.


Na okolí doporučujeme navštíviť

Bohatá kvapľová výzdoba v niekoľkých poschodiach s výškovým rozdielom 112 m, pagodovité stalagmity, jazierka a nástenné vodopády. Prevádzkový okruh meria 1135 m.
Téma: Jaskyňa
Na severovýchodnom Slovensku, v najsevernejšej časti Šariša, na južnom úbočí predhoria Východných Beskýd ležia na konci krátkeho údolia v nadmorskej výške 325 m kúpele, ktorých sláva sa kedysi šírila v kruhoch niekdajšej uhorskej a poľskej šľachty. Poloha blízko historického stredovekého mesta Bardejov dala kúpeľom ich pomenovanie - Bardejovské Kúpele.
Téma: Kúpele
Východiská: Bardejov