Rím - Pamiatky a múzeá

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut

Historické centrum je východiskovým bodom na podnikanie výletov za poznávaním kultúrnych pamiatok, ktoré sú akumulované na pomerne malom priestore.

Pri potulkách po rímskych námestiach a uliciach vás budú sprevádzať mnohé známe fontány. V Ríme je vyše 400 kostolov a 4 veľké baziliky: Sv. Petra, Sv. Jána Laterana, Sv. Márie a Sv. Paula.

V San Clemente, ktorá je situovaná na ulici Via San Giovanni v Laterano, sa nachádza viac vrstvový labyrint. Na úrovni ulice je bazilika datovaná do 12. storočia, má nádhernú mozaiku. O jednu úroveň nižšie sa nachádza dobre zachovaná Románska bazilika. Hlbšie sú antické zvyšky Ríma. Na najnižšej vrstve je chrám venovaný orientálnemu kultu Mithras.

Do niektorých múzeí je vstup na tzv. mestské pasy. „Múzeum karta“ umožňuje vstup do: Národného rímskeho múzea, Palazzo Massimo alle Terme, Palazzo Altemps, do kúpeľov Diocletian a Crypta Balbi.

„Archeologický preukaz“ je určený pre vstup do všetkých múzeí, pre ktoré je určená Múzeum karta plus: Colosseum, Palatine, kúpele Caracalla, hrobka Cecilia Metella a Villa dei Quintilli.

Pasy stoja v rozmedzí 9€ - 20€, sú platné 7 dní. Je možné ich zakúpiť v múzeách alebo pri iných pamiatkach.

Castel Sant''Angelo
Anjelský hrad je mohutnou stavbou týčiacou sa nad riekou Tiber. Najskôr bol cisárskou hrobkou, potom pápežskou citadelou. Hrad slúžil v stredoveku ako vezenie. Dnes sa tu nachádza múzeum venované jeho histórii. Hrad bol postavený roku 130 n.l. cisárom Hadriánom.

Santa Maria in Trastevere
Patrí k najstarším kresťanským kostolom na svete a bol založený ešte v roku 222 n.l. V súčasnosti je tu možné vidieť stavbu, ktorá bola postavená v 12. storočí počas "vlády" pápeža Inocenca II.

Hlavné stĺpy v kostole sú rímskeho pôvodu, pôsobivá je fresková výzdoba bočných kaplniek pochádzajúca z 16.-17. storočia. Za povšimnutie stoja aj mozaiky z 12. storočia zobrazujúce Pannu Máriu s Ježišom.

Campo de''Fiori
Toto námestie v preklade znamená Pole kvetov a pôvodne bolo lúkou. V stredoveku sa zmenilo na jednu z najexkluzívnejších častí mesta. Nachádza sa tu množstvo kaviarní, barov, obchodíkov..., určite zaujímavým miestom je taktiež rybí, ovocný a zeleninový trh. Miesto je priam predurčené pre aktívny oddych miestnych, ale aj cudzincov.

Santa Maria Sopra Minerva
Kostol gotického charakteru navonok pôsobí veľmi jednoducho. Napriek tomu vo vnútri skrýva množstvo nádherných obrazov a náhrobkov. Bol založený v 8 storočí n.l. podľa návrhu dvoch dominikánskych mníchov z Florencie.

Dnešná podoba kostola je datovaná z roku 1280. Pred kostolom je socha mramorového slona nesúceho egyptský obelisk, vnútrajšku chrámu dominuje Michelangelova socha Krista po zmŕtvychvstan.

Santa Maria in Aracoeli
Kostol stojí na jednom z najsvätejších miest Ríma. Prvá zmienka o ňom pochádza z roku 574 n.l.. Súčasnú podobu nadobudol v roku 1260. Prekrásny je pozlátený drevený strop, ktorý oslavuje námornú bitku pri Lepente. Najvýznamnejšou pamiatkou je umelecké dielo Pinturicchiové fresky Život sv. Bernarda z roku 1486.

Santa Maria Maggiore
Ide snáď o najkrajšiu rímsku kresťanskú baziliku zasvätenú Panne Márii. Kostol bol postavený v roku 430. Interiér a exteriér kostola boli upravené v 13. a 18. storočí.

Celý kostol očarí turistov svojou mohutnosťou, ale aj množstvom umeleckých diel. Najdôležitejšie sú staré mozaiky na bočných stenách strednej lode, ktoré zobrazujú výjavy zo života Mojžiša, Abraháma, Izáka a Jakuba. V hlavnom oltári sú údajne uložené pozostatky Ježišových jasličiek.

Medzi ďalšie pamätihodnosti môžeme zaradiť Cappella Sixtina s náhrobkom Sixta V., ktorého autorom je známy architekt Domenic Fontana. V chráme je taktiež hrob kardinála Rodrigueza a Giovanniho di Cosima.