• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Pustý hrad

Vznik pôvodne komitátneho hradu je doložený v Anonymovej kronike z obdobia vlády Belu III. v rokoch 1172 - 1196. Najväčší stavebný rozmach hradu, vybudovaného na pravekom hradisku z mladšej doby bronzovej, sa viaže k obdobiu rokov 1230 až 1240. V tom období boli vybudované hradby veľkého opevnenia, ktoré začlenili do svojho obvodu i starý komitátny hrad. Plošný rozsah opevnenej časti Pustého hradu predstavuje 7,6 ha. Svoj zenit po stránke stavebnej, ale i mocenskej dosahuje v období prvej polovice 14. storočia, keď ho spravoval magister rytier Donč. V 15. storočí, keď hrad obsadili vojská Jána Jiskru z Brandýsa, vyhorel. V 16. a na začiatku 17. storočia plnil iba vojenskú funkciu v rámci obrany Zvolena proti Turkom. V tom čase hradný kopec predstavoval strategický bod, ktorý chránila posádka valónskych žoldnierov.

Z katastrálneho územia Zvolena sú známe viaceré slovanské sídliská z doby predveľkomoravskej, veľkomoravskej, poveľkomoravskej. V časti Môťová sa nachádza veľkomoravské hradisko.


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 05.08.2002