Prešov - Pamiatky

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Historické a kultúrne pamätihodnosti
Historické jadro mesta, ktoré si zachovalo svoj vzhľad z obdobia najväčšieho rozkvetu, od druhej polovice 15. storočia do prvej polovice 17. storočia, bolo vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Jeho centrom je dlhé šošovkovité námestie – Hlavná ulica, na ktorej sa nachádzajú najcennejšie historické pamiatky.

Farský kostol sv. Mikuláša – gotický, postavený v polovici 14. storočia ako jednoloďový chrám, v roku 1515 rozšírený na trojloďový objekt. V interiéri dominuje barokový hlavný oltár sv. Mikuláša.

Evanjelický a.v. kostol – neskororenesančná stavba z rokov 1642 – 1647. Patrí k jedným z najstarších na Slovensku.

Budova bývalého evanjelického kolégia – má renesančný charakter, pochádza z rokov 1666 – 1668. Na nároží budovy je pamätník obetí prešovských jatiek.

Stará mestská škola – spomína sa už v roku 1429 a v roku 1651 ju osobne navštívil J. A. Komenský.

Mestské opevnenie – budovalo sa v troch etapách od roku 1374.

Mestská radnica – pôvodne gotická budova prestavaná v rokoch 1504-1509. Do dnešnej podoby upravená renesančnou a barokovou prestavbou.

Meštianske domy – viaceré renesančné objekty v historickom centre s charakteristickou úpravou fasád.

Rákoczyho palác – najkrajšia budova tzv. východoslovenskej renesancie z konca 16. storočia. Má honosnú výzdobu fasády s rastlinnými motívmi a postavami svätcov. Dnes slúži muzeálnym účelom.

Župný dom – rokokovo-klasicistická budova postavená v rokoch 1769-1770.

Kalvária – postavená v rokoch 1721-1769 nad mestom na údajne umelo navŕšenom kopci.

Katedrálny gréckokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa a biskupský palác – pôvodne gotická stavba bola v rokoch 1753-1754 zbarokizovaná.

Kláštor a kostol františkánov – komplex pôvodne gotických stavieb, kláštor minoritov a mestská nemocnica. Ich prestavba sa uskutočnila v rokoch 1709-1718.

Ortodoxná synagóga, postavená v roku 1898. V interiéri má unikátnu maliarsku výzdobu stropov s prezskými motívmi a štylizovanými arabeskami.

Solivar-výrobňa soli s areálom, národná kultúrna pamiatka. Budovy pochádzajú zo 17. a 18. storočia v roku 1970 boli konzervované.

V regióne sa oplatí vidieť

Téma: Múzeum
Východiská: Prešov

Na okolí doporučujeme navštíviť