Poprad - Úvod/Mapa

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Poprad leží v Podtatranskej kotline na oboch brehoch rovnomennej rieky na mieste, kde sa jej tok ohýba na sever. Archeologické nálezy v blízkych Gánovciach (travertínový odliatok mozgovej kosti neandertálca) svedčia o tom, že toto územie bolo osídlené v praveku.

Dnešné mesto pozostáva zo samotného Popradu, ku ktorému boli v roku 1945 pripojené Spišská Sobota a Veľká, v roku 1960 Stráže pod Tatrami a v roku 1977 Matejovce.

Prvý raz sa názov terajšieho mesta spomína v listine kráľa Ondreja II. v roku 1209. Ide však o neúplnú a kusú informáciu. Prvá písomná zmienka o existujúcej osade pod týmto názvom sa nachádza v listine kráľa Belu IV. z roku 1256. Po tatárskom vpáde sa počet obyvateľov rozšíril o nemeckých kolonistov, ktorí pomohli rastu Spišskej Soboty.Naviac aj panovník udelil mestu rôzne práva a výsady. Právo poriadať sobotné trhy mali v Spišskej Sobote od roku 1380. V roku 1567 k nim pribudli dva výročné jarmoky. V tomto období sa tu sústreďoval celý obchod, tu mali sídlo cechy, tu bolo stredisko kultúrneho a administratívneho života piatich miest, ktoré dnes tvoria Poprad. V rokoch 1412 – 1772 patrilo mesto Poľsku. V tom období vynikalo mesto vysokou úrovňou remeselnej výroby (súkenníctvo, mäsiari, obuvníci, krajčíri). V 17. a 18. storočí zaznamenáva mesto aj stavebný rozvoj (kamenný most, radnica, zvonica a i.). Za prelom v manufaktúrnej a továrenskej výrobe možno považovať založenie papierne v roku 1692, ďalej pivovaru v roku 1812, neskôr drevospracujúcej fabriky, tehelne, strojárskeho závodu, dnešnej Vagónky, a.s. a mnohých ďalších. Výrazný obrat v celkovom živote mesta prinieslo postavenie železnice v roku 1871. V roku 1932 sa stal Poprad okresným mestom. Dnes je moderným mestom s rozvinutým obchodom, priemyslom a cestovným ruchom.

V regióne sa oplatí vidieť

Východiská: Poprad
Medzi masívom Vysokých a Nízkych Tatier, pri ceste z Tatranskej Štrby do Popradu, ležia na južných svahoch pod úpätím Vysokých tatier v nadmorskej výške 785 m klimatické kúpele pre školopovinné deti – Lučivná.
Téma: Kúpele
Východiská: Poprad
12m vysoká lezecká stena K2 v nákupnom centre MAX v Poprade. Prišli ste liezť do Tatier a prší? Nevadí! My sme pod strechou...
Východiská: Liptovský Hrádok, Poprad, Svit

Na okolí doporučujeme navštíviť

Klimatické kúpele Nový Smokovec patria medzi tie klimatické liečebné miesta, ktoré majú v strednej Európe najstaršiu tradíciu. Nachádzajú sa vo vysokohorskom prostredí slovenských veľhôr Vysokých Tatier. Ako klimatické kúpele horského charakteru má Nový Smokovec ideálnu polohu na zalesnenom južnom svahu pri úpätí Slavkovského štítu v nadmorskej výške 1010 m.
Téma: Kúpele