Poltár - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Nachádza sa na rozhraní Slovenského rudohoria – Revúckej vrchoviny a Juhoslovenskej kotliny. Krajina má pahorkatý charakter a zvažuje sa smerom na juh.

Okolie bolo osídlené už na konci doby bronzovej. V 7. – 8. storočí tu stálo slovanské sídlisko.

V rámci Uhorska patril Poltár do Novohradskej stolice, rodine Záchovcov, neskôr viacerým zemepánom. V blízkosti viedla obchodná cesta do Krakova a poštová cesta z Košíc do Viedne.

Prvá písomná zmienka o Poltári je v donačnej listine Bela IV. z roku 1246. V nej sa vymedzujú hranice fiľakovského a ozdínskeho panstva a Poltárom viedli ich hranice.

V 16. storočí sa rozlišoval Horný a Dolný Poltár.

Turci v rokoch 1554–1593 ovládli sídlo. Na neďalekom Ipli postavili kamenný most, ktorý dodnes stojí.

Obyvateľstvo sa zaoberalo prevažne poľnohospodárstvom a z remesiel najmä hrnčiarstvom. Cenená bola biela poltárska keramika.

Od roku 1869 tu pracovala továreň na výrobu tehál, škridiel a žiaruvzdorných materiálov. Tradícia výroby pretrvala dodnes. V polovici 20. storočia sa k nej pridáva sklárska výroba.

Poltár získal štatút mesta v roku 1969.

V regióne sa oplatí vidieť

Na okolí doporučujeme navštíviť

Zvaná tiež Izbica, nachádza sa v Starohorských vrchoch. Je typom puklinovo-rútivej jaskyne, ktorá vznikla erozívnou činnosťou podzemných vôd a rútením sa povaly. Jej výzdobu tvoria biele pagody, sintrové jazierka a nástenné vodopády s ružovkastými záclonovitými závesmi. Dĺžka prevádzkového okruhu je 800 m.
Téma: Jaskyňa
Východiská: Banská Bystrica
Nachádza sa v Slovenskom krase na juhozápadnom úpätí Silickej planiny, kam celý jaskynný systém prechádza a meria spolu 22 km, z čoho 5,1 km patrí Domici. Mohutná kvapľová výzdoba, charakteristické sú tzv. bubny, štíty a jazierka.
Téma: Jaskyňa
Je najväčšou a najkrajšou aragonitovou jaskyňou v SR. Jaskyňa je vytvorená v bielych a modrých kryštalických vápencoch. Pozostáva z chodieb a siení po tektonických poruchách, zväčšených koróziou presakujúcich vôd. Výzdobu tvoria väčšinou biele trsy a kríčky aragonitu, ktorých biela farba ostro kontrastuje s modrými vápencami. Prevádzkový okruh meria 300 m.
Téma: Jaskyňa
Východiská: Revúca, Rožňava
Nachádza sa na západnom úpätí Silickej planiny v Slovenskom krase a je vývojove veľmi mladá. Preteká ňou Čierny potok, ktorý sa objavuje ako podzemný tok v neďalekej Silickej ľadnici. Výzdoba jaskyne je biela, žltá až hnedočierná, charakteristické sú biele brká, 2-3 mm hrubé, miestami 2,5 až 3 m dlhé. Prevádzkový okruh je 300 m dlhý.
Téma: Jaskyňa
Je najväčšou kvapľovou jaskyňou južnej časti Nízkych tatier, v Bystrianskom krase. Pozostáva z kľukatých chodieb v troch úrovniach. Má peknú voskovožltú výzdobu v podobe záclonovitých závesov. V súčasnosti je v jaskyni zriadené sanatórium na liečenie chorôb dýchacích ciest. Prevádzkový okruh meria 650 m.
Téma: Jaskyňa
Východiská: Brezno