• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Pamätná izba Jozefa Murgaša - Tajov

Pamätná izba Jozefa Murgaša je vysunutou expozíciou Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici. Je umietnená v budove bývalej školy. Dokumentuje život a dielo tajovského rodáka, kňaza a priekopníka rádiotelegrafie Jozefa Murgaša. Medzi najzaujímavejšie exponáty patria makety jeho patentov, zbierka motýľov a originálne kresby.

Expozícia je otvorená na požiadanie. Vstupné je súčasťou vstupného do Pamätného domu Jozefa Gregora-Tajovského.

Pamätná izba Jozefa Murgaša
Banská Bystrica, Literárne a hudobné múzeum, tel.: 048/4123 690


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 31.07.2002