Ostredok - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut


 Ostredok je najvyšší vrchol Národného parku Veľká Fatra. Leží v hlavnom hrebeni pohoria, severne od Krížnej. Ostredok má pomerne hôľnatý a hladko modelovaný reliéf. Podobne ako na celom spojovacom chrbte Krížna-Ostredok, je vrch budovaný menej odolnými slieňovými horninami krížňanského príkrovu.


V profile hrebeňovej línie Ostredok len nepatrne vyčnieva nad susedné vyvýšeniny. Nižšie, na západnom grúni, nad dolinou Drobkovo, vystupuje už bralnatý chočský príkrov, tzv. Štrochy. Na východ vysiela divo bralnatú zalesnenú rázsochu Ostré brdo, oddeľujúcu Suchú dolinu od Zelenej. Rázsocha predstavuje izolovanú trosku chočského príkrovu na slieňovcovom podloží. 


Na vrchole Ostredku sa nachádzajú jednotvárne pasienky s ostrevkou vápnomilnou, kostravou tatranskou a miestami ich spestrujú aj nátržník zlatý, či fialka sudetská. V záveroch dolín pod vrcholom, sa zachovali jedľové bučiny pralesovitého charakteru. 


Výhľad z vrchu je veľmi široký a podobný je výhľadu z Krížnej. Najkrajšie pohľady sú najmä na okolie doliny Dedošová. 


Na Ostredok sa dá dostať z Gaderskej doliny, ktorá prechádza do Dedošovej. Popri horárni Drobkovo vedie na Ostredok zelená turistická značka. Z vrcholu zase vedie červená značka na Koniarky a druhou stranou na Krížnu. Pod jej vrcholom sa dá aj ubytovať.

Na okolí doporučujeme navštíviť

Demänovskú jaskyňu Slobody tvorí niekoľkoposchodový labyrint chodieb a dómov v celkovej dĺžke 7007 m. Jaskyňa má bohatú kvapľovú výzdobu najrozličnejších tvarov a sfarbenia od alabastrovobielej po tmavočervenú. Charakteristické sú jazierka s pestrou výzdobou..
Téma: Jaskyňa
Zvaná tiež Izbica, nachádza sa v Starohorských vrchoch. Je typom puklinovo-rútivej jaskyne, ktorá vznikla erozívnou činnosťou podzemných vôd a rútením sa povaly. Jej výzdobu tvoria biele pagody, sintrové jazierka a nástenné vodopády s ružovkastými záclonovitými závesmi. Dĺžka prevádzkového okruhu je 800 m.
Téma: Jaskyňa
Východiská: Banská Bystrica
Téma: Múzeum
Východiská: Ružomberok
Je spojená s jaskyňou Mieru, má niekoľko poschodí, z ktorých najnižšie je zaľadnené. Odporúča sa jej návšteva v máji – júni, kedy je ľadová výzdoba krajšia. Jaskyňa je veľmi stará. Prevádzkový okruh je 680 m dlhý.
Téma: Jaskyňa
Bohatá kvapľová výzdoba v niekoľkých poschodiach s výškovým rozdielom 112 m, pagodovité stalagmity, jazierka a nástenné vodopády. Prevádzkový okruh meria 1135 m.
Téma: Jaskyňa