• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Oravský hrad – Oravský Podzámok

Vlastivedné oddelenie Oravského múzea na Oravskom hrade nadväzuje na Múzeum Oravského komposesorátu, ktoré vzniklo r. 1868. Po r. 1918 prevzali múzeum i hrad Čs. štátne lesy. Po generálnej oprave sa zbierky sústredené pri Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne zlúčili so zbierkami na Oravskom hrade a r. 1956 bolo založené Oravské vlastivedné múzeum. R. 1980 sa múzeum na Oravskom hrade stalo súčasťou dnešného Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.

Múzeum Oravského komposesorátu sa zameriavalo na regionálne osobitosti tohto majetkového spoločenstva. Popri dobových interiéroch tvorila najzaujímavejšiu časť do konca 2. svetovej vojny prírodovedná zbierka Antona Kocyana a Jozefa Guberu s archeologickou zbierkou Mikuláša Kubínyiho. Dnešné historické, etnografické a prírodovedné zbierky ochraňujú vyše 34 000 predmetov.

Prírodovedná expozícia
sa tematicky člení na dve časti - Fauna a flóra Roháčov a Oravská priehrada. Väčšina exponátov pochádza z bývalých komposesorátnych zbierok. Najvzácnejším exponátom je potáplica bielozobá - jediný doklad výskytu tohto vtáka z územia Slovenska. Expozíciu dotvára pracovný stôl preparátora A. Kocyana a dokumenty o rybárstve na Orave.

Archeologická expozícia
predkladá návštevníkom najvýznamnejšie doklady pravekej minulosti a osídlenia Oravy vrátane nálezov pokladov mincí v tomto regióne.

Etnografická expozícia
s názvom Rok na dedine prezentuje najmä zvykoslovie oravských obcí s ukážkami typického náradia a odevov používaných pri rôznych príležitostiach.

Historickú expozíciu
tvorí zväčša pôvodné zariadenie hradu a jeho stavba. Je to národná kultúrna pamiatka, s dobovo zariadenými miestnosťami ( kaplnka, odpočinkové priestory, zbrojnica s ukážkami feudálneho útrpného práva), doplnenými prehľadom historického a stavebného vývoja hradu.

Na požiadanie lektorské služby, predaj propagačného materiálu, možnosť usporadúvania sobášnych aktov a filmovania v Oravskom hrade, výstavná činnosť v renesančnej budove v Oravskom Podzámku. V letných mesiacoch hudobné podujatia, hromadné výstupy, divadelné predstavenia a ďalšie akcie.

Otváracie hodiny:
VI. - VIII. pondelok - nedeľa 9.00 - 17.30
V., IX., X. utorok - nedeľa 9.00 - 16.30
XI. - IV. len ohlásené návštevy

Adresa/Kontakt
Oravský Hrad
027 41 Oravský Podzámok
tel./fax 043/5893 299


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 30.07.2002