• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Náučný chodník Hrebeňom Veľkej Fatry

Tematické zameranie: prírodovedný, ochranársky

Typ: samoobslužný, textový, grafický, letný, lineárny (nie okružný)

Náročnosť: stredne náročný

Prevýšenie: 147 m

Počet zastávok: 9

Dĺžka trasy: 11,1 km

Chránené územie: CHKO Veľká Fatra, NPR Suchý vrch

Geomorfologický celok: Veľká Fatra

Okres: Banská Bystrica, Ružomberok, Martin

Východisko - prístup: autobusová zastávka Turecká, odtiaľ pešo na Líšku, náučný chodník je súčasť značeného turistického chodníka, peší prístup na náučný chodník je namáhavý

Zaujímavosti náučného chodníka: ukážka rozdielnej modelácie reliéfu na horninách krížňanského príkrovu (hôľny reliéf - Križná, Ploská, Ostredok) a horninách chočského príkrovu (bralný reliéf - Čierny kameň, Suchý vrch), bohatý výskyt veternice narscisokvetej na hlavnom hrebeni Veľkej Fatry medzi Krížnou, Majerovou skalou a ÚplazomZdroj informácií: Slovenská agentúra pre životné prostredie.


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 19.07.2002