• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Národopisné múzeum - Smižany

Národopisné múzeum v Smižanoch je vysunutou expozíciou Vlastivedného múzea v Spišskej Novej Vsi. Jeho expozícia Ľudová kultúra dolného a stredného Spiša bola otvorená r. 1991. Prezentuje tradičnú ľudovú kultúru tohto regiónu od druhej pol. 19. storočia takmer po súčasnosť. Bohato zastúpené sú kolekcie zbierkových predmetov z poľnohospodárstva, pastierstva, baníctva a rôznych remesiel. Osobitná časť je venovaná ľudovému odevu na rôzne príležitosti. Vystavujú sa kožušnícké výrobky, výrobky práce farbiarov, výšivky, čipky a drobné ozdoby.

Osobitnou časťou je zbierka fotografií Maroša Madačova, viažúca sa na spoločenský a rodinný život neďalekej obce Letanovce z polovice 19. storočia.

V rámci prehliadky Národopisného múzea je možné na požiadanie navštíviť Rodný dom kpt. Jána Nálepku s pôvodným zariadením roľníckej usadlosti z prvej polovice 20. storočia.

Otváracie hodiny:
VI. - VIII. utorok - piatok 8.00 - 16.00
nedeľa 8.00 - 16.00
IX. - V. pondelok - piatok 8.00 - 16.00

Adresa/Kontakt
Expozícia ľudovej kultúry stredného Spiša
053 11 Smižany, Krátka 5
tel.: 053 /4431 2 91


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 31.07.2002