• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Múzeum školstva a pedagogiky na Slovensku - Bratislava

Múzeum školstva a pedagogiky na Slovensku je ústredným múzeom rezortu školstva, ktorého poslaním je múzejná dokumentácia vývoja školstva a pedagogiky na Slovensku. Vzniklo roku 1970 rozhodnutím Kolégia ministra školstva ako oddelenie vtedajšiej Slovenskej pedagogickej knižnice. V súčasnosti je súčasťou Ústavu informácií a prognóz školstva a telovýchovy.

Zbierky múzea pozostávajú najmä z rozsiahleho fondu školských učebníc a pedagogickej literatúry od 17. stor., fondov školských výročných správ z 19. a 20. stor., zbierky školských filmov od počiatkov ich výroby na Slovensku, učebných pomôcok, zariadení tried a symboliky škôl.

Vo vedeckovýskumnej práci sa orientuje na problematiku pedagogických osobností a dejiny významných škôl. Vydáva príležitostné odborné publikácie a zborníky zo svojich kultúrno-výchovných a vedeckých podujatí. Od roku 1987 každý druhý rok organizuje školskomúzejné konferencie zamerané na aktuálne problémy školského múzejníctva. Múzeum školstva a pedagogiky na Slovensku nemá stálu expozíciu, ale buduje sieť svojich pobočiek.

Uskutočňuje príležitostné výstavy a umožňuje štúdium bádateľov vo svojich fondoch a knižnici.

Významnou pobočkou Múzea školstva a pedagogiky na Slovensku je Múzeum špeciálneho školstva v Levoči.

Adresa/Kontakt
Múzeum školstva a pedagogiky na Slovensku
851 01 Bratislava 5, Halová 16
tel. 62410 665 fax: 624 10 665
Adresa/Kontakt
pobočka: Múzeum špeciálnej pedagogiky
054 01 Levoča, Nám. Majstra Pavla 28
tel.: 053/4512863


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 26.07.2002