• Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
  1.22 € (36.75 Sk)
 • Prenájom áut

Múzeum Karola Plicku - Blatnica

Múzeum Karola Plicku je vysunutou expozíciou Slovenského národného múzea - Etnografického múzea v Martine. Expozícia je inštalovaná v barokovo-klasicistickej kúrii rodiny Pronayovcov z polovice 18. stor. Venuje sa životu a dielu významného českého umeleckého fotografa, filmára, etnografa, folkloristu a pedagóga Karola Plicku (1894 - 1987), osobitne jeho vzťahu k hodnotám tradičnej ľudovej kultúry Slovenska. Sprístupnená je od r.1988.

Fond umelcovho diela sústreďuje SNM - EM od roku 1986. Zbierka predstavuje unikátne negatívy a fotografie, z ktorých väčšina je slovenskej proveniencie, nechýbajú však ani Plickové zábery Prahy, Vltavy, jej okolia, českej a moravskej ľudovej kultúry i slohovej architektúry, najmä hradov a zámkov. Plickov fotografický materiál zo Slovenska zachytáva obdobie od začiatku 20. do konca 60. rokov, v menšej miere aj 70. roky. Zbierku dopĺňajú Plickove filmové a zvukové záznamy, dobové technické vybavenie. Jej súčasťou je aj majstrova korešpodencia, rozličné ocenenia, vyznamenania a medaily.

Reprezentatívny výber z Plickovej tvorby je vystavený v MKP na ploche 180 m2. Popri galérii fotografického diela (z cyklov Panenská príroda, Pastorále, Slovenská dedina, Ťažký chlieb, Materstvo, Slovenská radosť - z hier detí a mládeže či cyklov Vltava a Zobrazenie starobylej architektúry Prahy), nachádzajú sa tu umelcove dnes už unikátne fotografické prístroje, filmovacie kamery (Kinamo, Pathé) a kamera, ktorou nakrúcal svoje vrcholné dielo Zem spieva (1930 - 1933). Dokumentuje sa aj Plickova rozsiahla zberateľská činnosť (slovenské ľudové piesne, ľudová slovesnosť), dlhoročné pôsobenie ako pracovníka Matice slovenskej (1923 - 1939) i jeho návraty na Slovensko a jeho pedagogická činnosť.

Otváracie hodiny:
utorok  - nedeľa 9,00 - 17,00Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 26.07.2002