Kodaň - História

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut

Kodaň založil približne v roku 1000 kráľ Sven I. Vidlím Vous a jeho syn Knut II. Veľký.

12. stor. - do polovice 12. storočia bola rybárskou osadou.

1167 – založila sa tu biskupská diecéza, osada sa stala centrom obchodu a remeselníctva.

1254 - Kodaň obdržala mestské práva od biskupa Jakoba Erlandsena.

1369 – mesto spolu s hradom bolo zničené ako nemilý konkurent obchodnej spoločnosti Hansy.

1416 – v Kodani bola opätovne vybudovaná kráľovská rezidencia.

1443 – Kodaň prevzala po Roskilde úlohu hlavného mesta.

1536 – stala sa sídlom kráľovstva. Názov mesta pochádza zo skomoleného Kobmandshavn, čo znamená „obchodný prístav“.

17- stor. – v prvej polovici storočia prekvital Kopenhagen za vlády Christiana IV.

1658 - 59 – mesto bolo pod správou Švédov.

18. stor. – v dôsledku epidémie zahynula tretina obyvateľstva.

19. stor. – mesto sa naďalej rozrastalo - museli byť postavené spevňujúce múry pred nepriaznivými účinkami mora.

1848 – časté demonštrácie donútili kodanského kráľa Frederika VII. k reformám.

20. stor. – v meste klesol počet obyvateľov, pretože sa veľa rezidentov presťahovalo do predmestských štvrtí.

1940 – 45 - Kopenhagen bol obsadený nemeckými jednotkami.