• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Vlož - Otázky a odpovede

Ako zabezpečím zaradenie materiálu do zvolenej sekcie?

Pri zaraďovaní príspevku môžete (pri niektorých atribútoch dokonca musíte ;-) konkretizovať jeho zaradenie, anotáciu a atribúty priradenia do príslušnej sekcie www.skrz.sk. Toto zaradenie je kontrolované, prípadne dopĺňané redakciou.

Čo je to Stránka autora?

Každému užívateľovi, ktorý vloží do archívu www.skrz.sk svoj článok alebo fotografiu je automaticky vytvorená osobná stránka s kompletným zoznamom materiálov, ktoré užívateľ zadal. Táto stránka sa v portále www.skrz.sk nazýva Stránka autora.

Aký je rozdiel medzi službami vlož Fotografiu a Vlož FotoAlbum?

Voľba Vlož Fotografiu umožňuje vložiť jednu alebo viacero fotografií bez toho aby sa neskôr dali zoskupiť inak ako podľa priradených tematik a lokalít. Voľba Vlož FotoAlbum znamená vloženie skupiny fotografií, ktoré sa budú dať zobraziť ako jedna skupina, navyše sa ku skupine dá priradiť spoločný text. FotoAlbum je vlastne článok a skupina súvisiacich fotografií.

Ako sa dostanem k svojej Stránke autora?

Na stránke Zoznam autorov sa nachádza kompletný abecedný zoznam autorov. Pozor! Autori sú zoradení podľa mena, nie priezviska! Adresa Stránky autora je konštantná, takže si ju môžete pridať do svojich obľúbených položiek.

Koľko fotografií a článkov si môžem vo svojom archíve uschovať?

Počet fotografií a textových materiálov v súčasnosti nie je obmedzený. Obmedzenie sa týka iba veľkosti jednotlivých fotografií, ktoré by nemali presiahnuť 100kB/snímok.

Ako môžem zmeniť zaradené články alebo fotografie?

Náš redakčný systém v súčasnosti neumožňuje, aby ste po zaradení príspevku na stránky menili jeho vlastnosti, preto prípadné zmeny vykoná na vašu žiadosť redakcia. V prípade článku je najvhodnejšou formou opätovné zaradenie článku, s tým, že v anotácií uvediete poznámku pre redakciu, ktorý materiál chcete nahradiť/zmeniť. V prípade vyradenia fotografie vložte do archívu článok, v ktorého texte špecifikujete, ktoré fotografie si želáte vyradiť.

Ako je to s autorskými právami?

Zaradením textov, fotografií, či iných materiálov majúcich povahu diela prostredníctvom na to určených formulárov alebo iným spôsobom, na stránky portálu www.skrz.sk dáva užívateľ-autor súhlas na ich zverejnenie v rámci ľubovoľnej časti www.skrz.sk. Autorské práva zostávajú plne vo vlastníctve užívateľa.

Platí sa za zverejnenie článkov a fotografií na stránkach?

Príspevky (hyperlinkové odkazy, články, fotografie a iné obrazové a textové materiály) zaradené užívateľmi do nášho archívu sú zverejňované bezplatne.

Môžem do archívu zaradiť aj informácie komerčnej povahy?

Zaraďovať informácie komerčnej povahy vo forme článku alebo obrazového materiálu, nie je bez súhlasu prevádzkovateľov dovolené. Textové, grafické, či iné materiály zverejnené na serveri www.skrz.sk sú chránené autorským právom prevádzkovateľov www.skrz.sk respektíve autorov príspevkov, takže je nelegálne tieto materiály kopírovať, distribuovať, alebo predávať tretím stranám bez súhlasu majiteľa autorských práv.