• Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
  14.02 € (422.37 Sk)
 • Prenájom áut

Hrad Sitno - Ilija

Na mieste dnešných zrúcanín hradu bolo v prvých storočiach n.l. opevnené hradisko vybudované Kvádmi. Patrilo k systému opevnení vybudovaných od Dunaja pozdĺž Ipľa až k Sitnu. Slovania obsadili hrad pravdepodobne v polovici 6.storočia. Najstaršia, gotická časť o ktorej sa nedochovali písomné doklady, vznikla najskôr po tatárskom vpáde v 2.pol. 13.stor. Prvá zmienka o hrade je z roku 1548 v súvislosti s výpravou proti vlastníkovi Melicharovi Ballasovi, ktorý ohrozoval banské mestá. Hrad sa mal po obsadení cisárskym vojskom zbúrať, vzhľadom na turecké nebezpečenstvo sa v r.1549 - 1552 prebudoval. V roku 1703 kurucké vojsko hrad zničilo.


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 05.08.2002