• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Historická hradná expozícia – Krásna Hôrka

Historická hradná expozícia je umiestnená v celom hradnom areáli. Stavba pochádza z prvej polovice 13. stor., prešla niekoľkými úpravami a prestavbami a viackrát zmenila majiteľov. Od roku 1642 bola vo vlastníctve rodiny Andrášiovcov, ktorí tu roku 1867 začali vytvárať rodové múzeum. Roku 1906 ho sprístupnili verejnosti. Posledná pamiatková obnova hradu bola dokončená roku 1992.

Základom expozície je pôvodné bytové zariadenie hradu a zbierky rodového múzea. Mimoriadne zaujímavý je interiér hradnej kuchyne v dolnom hrade, zbierka zbraní a výzbroje zo 16. a 17. stor. a bývalá zasadacia sieň župných kongregácií Gemera v strednom hrade. Z hradného zariadenia sa zachovali aj pece, vzácna je mod- rá renesančná ornamentálna pec zo Spiša. Veľké bronzové kanóny pred hradnou bránou patria do pôvodného inventáru hradu. Návštevnícky zaujímavá je hradná kaplnka s rodinnou hrobkou Andrášiovcov.

Turistickým skupinám sa poskytuje sprievodca a lektorský výklad. Predaj suvenírov, populárno-vedeckej literatúry o hrade.

Otváracie hodiny:
IV. - IX. 8.00 - 17.30
X. - III. 8.00 - 15.00


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 30.07.2002