• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Galéria M. A. Bazovského - Trenčín

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne vznikla r. 1969. Sídlom galérie je budova bývalého Piaristického kláštora z pol. 17.stor. Po ukončení rozsiahlej rekonštrukcie budovy bola galéria verejnosti sprístupnená r. 1979. Popri reprezentatívnych barokových priestoroch, určených na realizáciu krátkodobých výstavných podujatí a koncertov vážnej hudby, má galéria aj dve stále expozície.

Zberateľsko-výskumná činnosť sa orientuje na tri okruhy - na tvorbu národného umelca Miloša Alexandra Bazovského, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej výtvarnej kultúry, ktorý posledné roky života prežil v Trenčíne (1962-1968), na systematický prieskum výtvarného umenia v regióne a na slovenské výtvarné umenie 20. storočia. Jej zbierkový fond pozostáva zo 4 518 diel (1 592 obrazov, 1 280 grafík, 1 168 kresieb, 277 plastík a 87 fotografií), pričom len tvorba M. A. Bazovského, získaná predovšetkým z umelcovej pozostalosti, predstavuje 1 184 obrazov a kresieb.

Galéria pripravila množstvo pozoruhodných výstav doma i v zahraničí. Rámec regiónu nesporne prekročili výstavy Trenčín I. - XIV, prezentujúce jednotlivé tematické okruhy či výtvarné disciplíny (portrét, akt, zátišie, krajinomaľba) a formou bienále realizované konfrontačné prehliadky česko-slovenskej komornej plastiky.

Expozícia národného umelca Miloša Alexandra Bazovského prináša prostredníctvom reprezentatívneho súboru 101 olejov, gvašov a kresieb ucelený prehľad o najzávažnejších autorových vývojových etapách, informuje o šírke jeho tematického záberu a v plnej miere dokumentuje zásadný význam tvorby M.A. Bazovského pri konštituovaní slovenského moderného umenia.

Expozícia výtvarných umelcov trenčianskeho regiónu približuje prostredníctvom 39 obrazov a sôch súčasný stav a vývoj výtvarného umenia v trenčianskom regióne. Koncentruje sa nielen na žijúcich autorov, ale i na výtvarníkov, ktorí v Trenčíne a okolí pôsobili v minulosti alebo ich tvorba bola určitým spôsobom spätá s týmto regiónom.

Galéria M.A.Bazovského poskytuje vo svojich stálych expozíciách i na premenných výstavách ohláseným skupinám odborný lektorský výklad a ponúka predaj katalógov k výstavam, pohľanicové súbory a odznaky galérie.

Otváracie hodiny:
utorok  - nedeľa 9.00 - 17.00


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 31.07.2002