• Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
  22.37 € (673.92 Sk)
 • Prenájom áut

Galéria Jána Koniarka - Trnava

Galéria Jána Koniarka je pomenovaná podľa zakladateľskej osobnosti slovenského sochárstva Jána Koniarka (*30. januára 1878 vo Voderadoch - 4. mája 1952 v Trnave). Bola založená 1. júna 1976. Od 1. apríla 2002 funguje galéria pod vedením Trnavského samosprávneho kraja. Pôsobí ako nezisková organizácia, ktorá reflektuje hlavne nosné témy v umení dvadsiateho storočia a aktuálne trendy v modernom umení.

Slovenské, ako aj zahraničné umelecké diela sú prezentované v dvoch výstavných priestoroch: Kopplovej vile a Synagóge - Centre súčasného umenia. V roku 2007 boli v novom krídle Kopplovej vily otvorené dve nové stále expozície: Klenoty domova (klasické slovenské výtvarné umenie 20. storočia) a Ján Koniarek – zakladateľ moderného slovenského sochárstva. Expozície takéhoto zamerania vytvárajú novú muzeálnu platformu a prirodzenú protiváhu galerijnej výstavnej stratégií, ktorá sa programovo sústreďuje na prezentáciu súčasnej vizuálnej kultúry.


Cieľom galérie je metodickou zbierkovou činnosťou systematizovať a približovať umelecké diela širokého zamerania odbornej i laickej verejnosti, ako aj pôsobiť v úlohe výskumnej a publikačnej inštitúcie. Súčasťou galérie je knižnica s odbornou literatúrou, rovnako ponúka i rozsiahle lektorské programy. Je jedným zo zakladateľských členov medzinárodnej siete inštitúcií, ktoré sa zaoberajú súčasným umením - Európske umelecké centrá. Galéria pôsobí ako hlavný organizátor medzinárodnej umeleckej súťaže Trienále plagátu Trnava a najnovšie aj Skúter - bienále mladého slovenského umenia. Galéria Jána Koniarka je taktiež jedna zo zakladateľských organizácií medzinárodnej siete inštitúcií zameraných na prezentáciu súčasného umenia Art Centres of Europe.

Pripravované akcie v galérií Jána Koniarka

Ješua Mešiacha


Synagóga svojou kultúrno-historickou pozíciou vytvára ideálny priestor v kontexte GloriaDei a koreňov oboch autorov. Projekt rieši vzťahy kresťanskej a židovskej kultúry, odrážajú sa v základnej kompozícii inštalácie artefaktov. Expozícia je interaktívnym priestorom, ktorý vtiahne diváka do priestoru posvätna, umožní mu aktívne odhaľovať jednotlivé vrstvy predkladaného posolstva o jednote, symbióze, harmónii a kráse. Autori - Mgr.art.Peter Čambál, PaedDr.Peter Čambál. Od 24.2.09 – 22.3.09 /Synagóga - Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava/


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 31.07.2002