Galanta - Úvod/Mapa

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Územie v okolí Galanty má charakter úplnej roviny, ktorú spestrujú z hľadiska reliéfu iba ochranné hrádze riek.

Najstaršie doklady o osídlení pochádzajú od predslovanských kultúr. Prvá písomná zmienka o Galante pochádza z roku 1237. Obyvateľstvo sa dlho zaoberalo prevažne poľnohospodárstvom, čo sa prejavilo aj na ráze sídla. Obec patrila viacerým majiteľom. Od roku 1421 značnú jej časť vlastnili Esterházyovci ako rodový majetok. Tí si od nej odvodzovali aj svoj pôvod, používali predikát de Galanta. Až v 17. storočí dostala trhové a jarmočné práva. V 18. a 19. storočí nastupuje rozvoj remeselnej výroby, známe boli cechy čižmárov, obuvníkov a pivovarníkov. V roku 1828 tu pracovalo 50 remeselníckych dielní.

Rozvoju mesta prospelo aj dokončenie železničného prepojenia do Bratislavy a Budapešti v polovici 19. storočia.

Väčšie priemyselné závody vznikli v Galante až po 2. svetovej vojne. Viaceré budovali na tradíciách poľnohospodárstva a spracúvali miestne plodiny.

V Galante sa narodil architekt Bohuslav Moravec.

V regióne sa oplatí vidieť

Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Galanta, Nitra

Na okolí doporučujeme navštíviť

Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Senec, Trnava
Východiská: Trnava
Mohyla je vyvrcholením pamätníkovej tvorby architekta Dušana Jurkoviča, predstavuje jeden zo skutočných vrcholov pamätníkovej monumentálnej tvorby medzivojnového obdobia v stredoeurópskom meradle.
Téma: Pamätník
Je to jediná jaskyňa na Slovensku puklinového pôvodu, ktorú vymodelovali zrážkové vody. Charakteristické sú steny pokryté žltohnedým sintrom, záclonovité závesy so zúbkovanými okrajmi, nástenné vodopády a pagodovité stalgmity. Prevádzkový okruh meria 550m.
Téma: Jaskyňa