Frankfurt nad Mohanom - História

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut

1str. – mesto založili Rimania.

794 - Frankfurt nad Mohanom bol prvýkrát spomenutý v listine Karola Veľkého pre regensburgský kláštor Sv. Emmerama.

843 - vo Frankfurte bolo dočasne najdôležitejšie kráľovské Falcko východofranskej ríše a sídlo ríšskeho snemu.

855 – kráľom Lotrinska sa stal Lothar II.

1220 -Frankfurt sa stal slobodným ríšskym mestom.

1330 – jarný trh inauguroval cisár Ludwig Bavorský.

1356 - Zlatá bula ustanovilaFrankfurt stálym volebným mestom rímskeho kráľa.

1372 - Frankfurt sa stáva Slobodný mestom za cisára Karola IV.

1562 – Frankfurt sa stal korunovačným mestom.

1402 – bol otvorený prvý obchod na výmenu tovaru vo Frankfurte.

1480 – prvý knižný trh sa konal v Römerberg.

1530 – Frankfurt vydáva prvú tlačenú knihu, stáva sa publikačným centrom.

1562 - Maximillian II. je korunovaný za kráľa a cisára v frankfurtskom Kaiserdome.

1585 – založenie Frankfurtskej burzy.

1614 – rebélia remeselníkov pod vedením Vincenza Fettmilcha.

1749 - Johann Wolfgang von Goethe sa narodil vo Frankfurte.

1759 – francúzske oddiely okupujú Frankfurt počas Sedem ročnej vojny.

1806 - Frankfurt vytvára veľkovojvodstvo s napoleonskou ríšou.

1813 – po zrútení napoleonského systému sa Frankfurt dostal pod dočasnú správu víťazných spojencov pod prefektom Carlom von Günderrodom.

1816 – “Slobodné mesto” Frankfurt sa pripája k Nemeckej lige.

1820 – po prvýkrát sa obchoduje s akciami na Frankfurtskej burze.

1833 – študenti protestujú proti Bundestagu.

1848 – prvý nemecký národný zbor vystupuje v kostole Sv. Paula.

1871 - vo Frankfurte bola ako symbol zmierenia frankfurtským mierom oficiálne ukončená prusko-francúzska vojna.

1877-1914 - Frankfurt sa rozvíja na moderné priemyselné mesto.

1914 – otvára sa univerzita vo Frankfurte.

1927- 29 - ‘Rímske mesto’ alebo ‘Frankfurtský príklad’ sa buduje podľa návrhu Ernsta Maya.

1933 – národný socialisti preberajú moc v meste.

1936 – otvára sa letisko Rhine-Main Airport.

1938 – zničenie synagóg v meste.

1943-44 – mestské centrum a stredoveké uličky sú zničené spojencami.

1945 – americké jednotky okupujú mesto.

1949 - Bonn sa stáva hlavným mestom Nemecka. Otvára sa veľtrh vo Frankfurte.

1957 – vo Frankfurte je otvorená Nemecká centrálna banka.

1977 – výstavba ulice Museumsufer od Eiserner Steg k Peace Bridge.

1988 - Messeturm sa stáva symbolom Frankfurtskej ekonomickej sily.

1991 – Európsky monetárny ústav sa presídľuje do Frankfurtu.

1997 – dokončenie veže komerčnej banky, so svojou výškou 300m je najvyšším mrakodrapom v Európe.

Júl 1998 – Európska Centrálna Banka začína obchodovať vo Frankfurte.

1999 – oslava 250. výročia Goetheho narodenia.