• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Expozícia Dejiny Blatnice

Expozícia Dejiny Blatnice sídli v budove bývalej evanjelickej školy pri ceste do Blatnickej doliny. Vznikla roku 1988 ako vysunutá expozícia Turčianskeho múzea A. Kmeťa. V prvej časti expozície možno vidieť dokumenty k dejinám Blatnice a blízkeho okolia (napr. kópiu karolínskeho meča nájdeného v chotári obce, originál ručne kovaných dverí kostola v Sebeslavciach z polovice 13. stor., pamiatky na blatnických olejkárov - hauzírov). Druhá časť je venovaná Izabele Textorisovej, prvej slovenskej botaničke, ktorá tu pôsobila v roku 1886-1949 ako poštová úradníčka. Vo svojom rozsiahlom hebári spracovala bohatú kvetenu Gaderskej doliny. V expozícii sú vystavené predovšetkým jej osobné predmety a rukopisy.

Otváracie hodiny:

Expozícia je prístupná podľa požiadaviek návštevníkov.


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 26.07.2002