Dubrovník - Pamiatky a múzeá

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Dubrovník sa od 13. storočia postupne prepracovával na pozíciu jedného z najdôležitejších prístavov Jadranu. Vďaka svojej dôležitosti a strategickej polohe bolo mesto pomerne bohaté. A tak si mohlo dovoliť aj prekrásnu architektúru. Dubrovník si aj po veľkom zemetrasení v roku 1667 zachoval prevažnú časť svojich gotických, renesančných a barokových kostolov, kláštorov, palácov či fontán. No ďalšie ujmy na architektonickej tvári prístavu spôsobil aj ozbrojený konflikt (1990). Dnes je Dubrovník súčasťou rekonštrukčného programu UNESCA.


Prekrásny systém hradieb bol vybudovaný okolo mesta v 13. storočí. Zachoval sa neporušený. Odporúčame turistom najskôr vystúpiť na hradby a odtiaľ si pozrieť mesto. Najvyšším bodom hradieb je valcová veža Minčeta v severozápadnom rohu. Hradby sú široké šesť metrov, ich výška dosahuje 25 m. Dĺžka opevnenia je neuveriteľných 2000 metrov. Gotické opevnenie posilnil v stredoveku druhý ochranný múr. Do historického jadra je možné vojsť dvoma bránami. Na západe je to brána Vrata od Pila, na severovýchode Vrata od Ploča.


V severovýchodnej časti stráži prístup do Dubrovníka pevnosť Revelin, ktorá je napojená na bránu Ploče. Brána Pila je dvojitá a je ozdobená sochou patróna mesta sv. Blažeja. Pri vchode na hradby je Kaplnka sv. Spasiteľa. Pred ňou sa nachádza Veľká Onofriova fontána. Vedľa kaplnky je františkánsky kostol s peknou pietou. Pri bráne Pile sa začína hlavná staromestská trieda Stradun, nazývaná aj Plače. Tam, kde sa Stradun rozširuje, začína námestie Luža. Nachádza sa tu Kostol sv. Blažeja, Rolandov stĺp, Sponzov palác, Dominikánsky kláštor, Katedrála Panny Márie, goticko-renesančný Kniežací palác, mestská kaviareň. Severnú stranu námestia zdobí mestská zvonica.


Smerom na západ od Starého mesta na 37 m vysokej skale stojí druhá dubrovnícka pevnosť Lovrinejac. Brána Vrata od Ploča je zdobená palmami, oleandrami a vavrínmi. Je stále otvorená. Priamou súčasťou opevnenia je aj pevnosť sv. Jána pri prístave. Na juhovýchode opevnenia je pevnosť Revelin. Priamo v strede Gundulićovo námestia sa nachádza pomník básnika Ivana Gunduliće. V susedstve stojí baroková katedrála Panny Márie zo 17. až 18. storočia, s cenným inventárom a veľmi bohatou katedrálnou klenotnicou. Pod chrámom bola objavená veľká byzantská bazilika. Južnej časti Dubrovníka dominuje dominikánsky kostol a kláštor, vybudovaný od 13. do 15. storočia. Dnes sa v ňom nachádza cenné múzeum a galéria s maľbami svetových maliarov. Okrem tohto múzea je v Dubrovníku obľúbená aj návšteva Mestského múzea v Kniežacom paláci, Námorníckeho múzea, Múzea františkánskeho kláštora, Múzea kláštora Sigurata, etnografické múzeum Rupe,... Nemenej zaujímavé je aj miestne akvárium, synagóga či klenotnica miestnej katedrály. Slovanské sídlisko Dubrava so svojimi 14 prudko stúpajúcimi uličkami skrýva radu cenných stavieb. Atraktívna je najmä hlavná ulica s Placou.