• Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
  12.51 € (376.88 Sk)
 • Prenájom áut

Kaštieľ Veľký Biel

Kaštieľ Veľký Biel


V roku 1719 sa začala výstavba jedného z najväčších barokových kaštieľov vo Veľkom Bieli. Bol to v poradí už tretí kaštieľ. Majiteľom kaštieľa bol Žigmund Csáky a spravoval ho jeho brat, arcibiskup Imrich. Svojho jasu sa kaštieľ dočkal v roku 1930. Plánovačom bol Fischner von Erlach a jeho syn. Na stavebné práce dozeral majiteľ bernolákovského kaštieľa J. Eszterházy. Zaujímavosťou boli napr. okná, ktorých v celom objekte bolo 365 ako dní v roku, 52 izieb ako týždňov do roka a 7 brán ako dní v týždni. Z pravej strany kaštieľa bola kaplnka, ktorej steny tvorili maľby autora G.A. Galliartiho. Okrem iného tento objekt slúžil aj ako kňazský seminár. Ďalšími majiteľmi kaštieľa boli Battyány Jozef, gróf Hadík a Reviczký. Dlhší čas kaštieľ vlastnil Gyioko Szilárd z Kriviny. Okolo kaštieľa bol prekrásny park, kde vynikali hlavne ihličnany - najmä borovice, ale nechýbali ani cudzokrajné stromy. Za druhej svetovej vojny väčšia časť kaštieľa vyhorela. Zničili sa aj maľby. Kaplnka a jeho hlavný oltár boli počas normalizácie zamurované, preto prístup do kaplnky dnes nie je možný. Z okolitého prekrásneho parku obyvatelia vyrúbali stromy a použili ich na kúrenie. Súčasťou kaštieľa sú aj hrobky na miestnom cintoríne.

V roku 1955 sa začalo s rekonštrukciou kaštieľa a v roku 1960 ho odovzdali do užívania ako Domov dôchodcov s kapacitou 237 lôžok. Neskôr fungoval ako Ústav pre mentálne postihnuté ženy a od roku 2006 kaštieľ nie je v užívaní a chátra. Vrámci reštitúcie bol kaštieľ vrátený potomkom, ktorí dnes žijú na území Slovenska a Čiech.


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 05.08.2002