Čierna Nad Tisou - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Mesto leží v juhovýchodnom cípe Východoslovenskej roviny blízko hraníc s Ukrajinou a Maďarskom. Je najnižšie položeným mestom na Slovensku. V chotári mesta sa našli stopy sídliska a ojedinelý nález bronzového panciera z mladšej doby bronzovej, ďalej halštatské žiarové hroby i pohrebisko s jazdeckými hrobmi z 9. a 10. storočia. Pre premenu obce na mesto bol rozhodujúci až rok 1947, keď v meste vybudovali prekládkovú železničnú stanicu na výmenu tovaru s krajinami bývalého ZSSR. Na 10 km2 plochy je vyše 300 km koľají. Pri železničnej stanici postupne vyrastalo sídlisko, ktoré v roku 1969 získalo štatút mesta. Na pohraničnom priechode Čierna nad Tisou – Čop sa stretávajú dva rôzne rozchody koľají. Cez prekládkovú stanicu prechádza rozhodujúca časť surovín a tovaru medzi Ukrajinou a Slovenskom. V meste sa nachádzajú dve stredné školy: Obchodná akadémia a SOU železničné.

V regióne sa oplatí vidieť

Na okolí doporučujeme navštíviť

Leží v Slovenskom raji v doline Hnilca. Je to najväčšia zaľadnená jaskyňa v SR a patrí medzi najkrajšie a na ľadovú výzdobu najbohatšie jaskyne na svete. Ľadové masy sa vytvárajú prirodzeným ochladzovaním jaskynných priestorov cez zimné obdobie. Presakujúca voda vytvára ľadové stalaktity, stalagmity, ľadopády a podlahový ľad, ktorý má hrúbku do 25 m. Jej prevádzkový okruh je 475 m dlhý .
Téma: Jaskyňa
Nachádza sa v Slovenskom krase na juhozápadnom úpätí Silickej planiny, kam celý jaskynný systém prechádza a meria spolu 22 km, z čoho 5,1 km patrí Domici. Mohutná kvapľová výzdoba, charakteristické sú tzv. bubny, štíty a jazierka.
Téma: Jaskyňa
Nachádza sa na okraji Jasovskej planiny vo východnej časti Slovenského krasu. Vznikla eróziou Bodvy. Jaskyňa vyniká bohatstvom rozmanitých kvapľov, charakteristické sú vrkočovité stalaktity, palicovité stalagmity, mohutné nástenné vodopády a mohutné pagody rôzneho tvaru a sfarbenia. Prevádzkový okruh je dlhý 655 m.
Téma: Jaskyňa
Nachádza sa na západnom úpätí Silickej planiny v Slovenskom krase a je vývojove veľmi mladá. Preteká ňou Čierny potok, ktorý sa objavuje ako podzemný tok v neďalekej Silickej ľadnici. Výzdoba jaskyne je biela, žltá až hnedočierná, charakteristické sú biele brká, 2-3 mm hrubé, miestami 2,5 až 3 m dlhé. Prevádzkový okruh je 300 m dlhý.
Téma: Jaskyňa