Belgicko - Geografia a Fakty

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut

Štátne zriadenie: kráľovstvo


Administratívne usporiadanie: 2 regióny a hlavné mesto, 10 provincií


Rozloha: 30 528 km2


Počet obyvateľov: 10 403 951 (2008)


Hlavné mesto: Bruxelles/Brussel Brusel (950 000 obyv.)


Iné významnejšie sídla: Antverpy (465 000 obyv.), Gent (230 000 obyv.), Charleroi (207 000 obyv.)


Najvyšší bod: Botrange, 694 m


Najvýznamnejšie rieky: Meuse, Šelda, Sambre


Úradný jazyk.: holandčina (flámčina), francúzština (valónčina)


Mena: Euro


Susedia: Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Luxembursko


Štátny sviatok: 21. júl (Deň korunovácie prvého belgického kráľa, Leopold I. 1831


Rasové a národnostné zloženie: Flámi (58 %), Valóni (33 %), Nemci (1 %), iné (8 %)


Náboženstvo: rímsko - katolícke (75 %), ateisti (12%) islamské (1 %), protestanstské (1 %), iné (21 %)


Časové pásmo: Slovensko 0 hod.


Medzinárodná poznávacia značka: B


Internetová doména: .be


Smerové telefónne číslo: +32


Elektrina: 220 V


Doklady a víza: cestovný pas alebo občiansky preukaz


Veľvyslanectvo: Veľvyslanectvo SR v Belgicku
Ambassade de la République Slovaque,
195, Avenue Moliere, 1050 Bruxelles-Ixelles
Telefóny: 0032 2 / 346 4045 (sekretariát), 346 3597 (konzulárne oddelenie)
Mobil: 0032 475 546 147 (stála konzulárna služba)
Fax: 0032 2 346 6385
E-mail: ambassade.slovaque@euronet.be
Web: www.brussels.mfa.sk


Značnú časť územia Belgicka zaberá severofrancúzska nížina, ktorá bola dlho močaristá a zaplavovaná morom. Nízko položené územie sa od Severného mora v juhovýchodnom smere postupne dvíha do pohoria Ardeny.


V severnej časti krajiny, na nížine, žijú Flámi a na juhu francúzsky hovoriaci Valóni. Pre túto oblasť je charakteristické hutníctvo a ťažký priemysel, ktorý sa tu vybudoval na ložiskách železnej rudy a čierneho uhlia v Ardenách. Keďže medzitým sa ložiská vyčerpali, tunajší priemysel je odkázaný na ich dovoz. Belgické hutníctvo prežíva v súčasnosti krízu, ale aj napriek tomu sa krajina vo výrobe surového železa a ocele na jedného obyvateľa stále nachádza na popredných miestach na svete. Významné je aj hutníctvo farebných kovov (Liége), výroba zbraní a strojov, priemysel stavebných hmôt a chemický priemysel budovaný na báze zemného plynu dovezeného z Holandska.


Charakteristické pre belgické poľnohospodárstvo je lesné hospodárstvo, chov hovädzieho dobytka a oviec. Hlavnou poľnohospodárskou oblasťou štátu sú roviny na severe. Oceanické podnebie vytvára dobré podmienky na pestovanie rôznych krmovín, rozšírenie lúk a pasienkov, resp. chov hovädzieho dobytka na mlieko. Významnými plodinami sú ľan, cukrová repa, chmeľ a sladovnícky jačmeň. Spracovanie ľanu má dlhoročnú tradíciu, ktorá siaha až do stredoveku (bruselská čipka). Priemysel, spracujúci dovážané suroviny (hutníctvo farebných kovov, ropné rafinérie, elektronický priemysel) vyrástol najmä v prístavoch (Antverpy, Gent). Dvojjazyčné hlavné mesto, Brusel, je sídlom viacerých nadnárodných spoločností a inštitúcií (Európska únia, NATO).Súvisiace linky

CIA factbook - aktuálne a podrobné faktografické údaje o krajine ...