• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Arborétum Mlyňany

Arborétum Mlyňany je stále zelený park – botanická záhrada v blízkosti Zlatých Moraviec. Park založil v roku 1892 gróf Štefan Ambrózy. Dnes je tu na ploche 67 ha umiestnených vyše 2000 druhov drevín. Celý park je rozdelený do expozícií podľa oblastí sveta napr. Východná a Stredná Ázia, Kaukaz, ďaleký Východ, Kórea, Severná Amerika… V každej časti sú dreviny a prostredie upravené typicky pre túto oblasť. K najkrajším častiam parku patrí Stará park, vysadené stále zelené dreviny. Dominantu arboréta tvorí romantický kaštieľ. Neoklasicistická stavba kaštieľa je dvojpodlažná s nepravidelným zložitým pôdorysom. Zvláštnosťou kaštieľa je romantická brána do zadného dvora, ktorej každý kameň je privezený z iného slovenského lomu.

Adresa/Kontakt
Slovenská akadémia vied
Vieska nad Žitavou
951 52 Slepčany
Tel.: +421/37/633 45 72, 633 45 71
Fax: +421/37/633 46 26
e-mail: arboretum.mlynany@savba.sk
www: www.arboretum.sav.sk


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 05.08.2002