• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Antická Gerulata – Bratislava-Rusovce

Špecializovaná expozícia Mestského múzea v Bratislave sa nachádza v areáli rímského vojenského tábora Gerulata, ktorý sa spolu s civilnou osadou rozprestieral v intraviláne Rusoviec v 1. až 4. stor. po Kr. Okrem pevnostnej architektúry zo 4. stor. sú v lapidáriu s votívnými oltármi a náhrobnými kameňmi vystavené aj ukážky materiálnej kultúry, získané archeologickými výskumami Gerulaty.

Otváracie hodiny:
V. - X. utorok - nedeľa 10.00 - 17.00
Informácie: Mestské múzeum Bratislava,


Adresa/Kontakt
Múzeum antickej Gerulaty , Bratislava - Rusovce, Gerulatská 69, tel.: 02/62859 332


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 26.07.2002